Home

Ingångslöner yrken

Ingångslöner - Ekonomifakt

 1. imilön
 2. För dig som fått ditt första jobb och är ny på arbetsmarknaden, finns en tabell med ingångslöner. Se på flera yrken för att bättre ringa in just dina arbetsuppgifter. För mer detaljerade uppgifter uppdelade på bransch och ålder med mera - titta på lönestatistik 2020
 3. istratör/sekreterare. 31 700. Advokat

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor. Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data 53 200 kr. > Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef. 144 700 kr. > Jurist, företags. 59 500 kr. > Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara. 48 500 kr. > Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör. 48 500 kr

Första lönen lever kvar. En viktig sak att komma ihåg är att din första förhandlade lön kommer att vara med dig länge, vanligtvis tills du byter jobb. Lägre ingångslön kommer att märkas vid nästkommande löneförhandling då din arbetsgivare utgår från en viss procentuell ökning på din nuvarande lön Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. Samtliga referenser granskas automatiskt och manuellt. Ta reda på yrkesgrupp. Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen. Till SSYK-sök Yrke: Medellön: Kafé- och konditoribiträden: 21 500: Marknadsundersökare och intervjuare: 21 900: Övrig hemservicepersonal m.fl. 22 400: Övriga servicearbetare: 23 700: Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur: 24 000: Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 200: Bärplockare och plantörer m.fl. 24 200: Städare: 24 400: Taxiförare m.fl. 24 500: Barnskötare: 24 70 Ingångslöner yrken Ingångslöner - Ekonomifakt . 2019 uppgår ingångslönen för en vuxen person utan utbildning till 21 930 kronor i månaden inom hotell- och restaurangbranschen, 21 814 kronor inom detaljhandeln och 24 795 inom lager. Sett över tid har ingångslönerna ökat i snabbare takt än övriga löne

Yrken som berörs är behandlingsassistenter, socialpedagoger, biblioteks- och arkivassistenter, biståndsbedömare, diakoner, drifttekniker, ekonomiassistenter, enhetschefer inom socialtjänst, teknik och äldreomsorg, fritidsledare, informatörer, kommunikatörer, kontorsreceptionister, kuratorer, löne- och personaladministratörer, medicinska sekreterare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, personal och HR-specialister, planerare och utredare, präster, skolassistenter. Lönegapet mellan kvinnor och män. Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,2 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,8 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,4 procent. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor Yrken med högst löner. Sök. Skriv minst 4 tecken för att påbörja sökningen; jobb. lönestatistik. yrken med högst löner. Medellön i Sverige 36 100 kr Medellön Kvinnor 34 200 kr Medellön Män 37 900 kr Yrken med högst löner > Fondchef, funktions- eller mellanchef: 144 700 k

Marknadslöner 2021 Unione

Vad kommer du tjäna i ditt framtida yrke? Här kan du se 2021 års snittlöner för yrket inom både privat och offentlig sektor Det finns gott om andra yrken med både högre ingångslöner och en löneutveckling att tala om. Jag har mindre än 7000 i månaden i utgifter (inklusive amortering, ränta, försäkringar osv) Efter det tillkommer bara mat, bensin och kläder/nöjen 2021/02/25 — Lönen i starten på karriären kan vara avgörande för den framtida löneutvecklingen. För att akademiker ska hamna rätt från början presenterar Akavia årets rekommenderade ingångslöner Reglerat yrke. Apotekare är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som apotekare på apotek eller inom hälso- och sjukvård. Om du väljer att jobba inom andra branscher,. Grundregeln för ingångslöner är lik den för all lönesättning. Dels handlar det om vad företaget efterfrågar, För att få en upattning om vilken ingångslön du kan förvänta dig inom ett visst yrke kan du titta på lönestatistik

Lönestatistik för yrken - Gymnasiu

- Civilekonomernas ingångslöner har ökat med en tusenlapp jämfört med förra året, säger Sören Lundgren, löneexpert på Akavia. Men skillnader i ingångslön mellan olika branscher och regioner är större bland ekonomer än andra yrken. Det finns några faktorer som brukar förklara löneskillnader På denna sida har vi samlat ingångslöner för några vanliga utbildningar/yrken för att ge en snabb överblick. Som komplement till detta finns mer utförlig lönestatistik för olika utbildningar och yrken i våra utbildningsspecifika sidor som du når genom att klicka på utbildningarna i tabellen nedan eller via fördjupningslänkarna längst ner på sidan

Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslöner och löneutveckling ser ut för din utbildning, ditt yrke och andra yrkesgrupper. Lön mitt i livet. Du har arbetat några och kanske känner du att du redan hamnat rätt. Eller så är det dags att söka dig mot en ny roll eller till ett annat företag Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt eget yrke och/eller för andra yrkesgrupper. I Saco Lönesök kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, yrken och arbetsmarknadssektorer

Rapportens huvudsyfte är att studera hur ingångslöner och anställningens längd påverkas av hur väl nyanställdas förmågor stämmer överens med behovet inom ett visst jobb. Utöver data på förmågor definierar vi därför med hjälp av jobb information om individers yrke och arbetsplats. skategorierna anges av Yrk Som civilingenjör har du en teknisk utbildning på högskolenivå och kan arbeta inom många olika områden. Arbetsuppgifterna kan till exempel bestå att i utveckla nya material, lösa tekniska konstruktioner i allt från broar till bilar och datorer, att planera tillverkningsprocesser eller att marknadsföra produkter och tjänster Yrken under utbildning För vissa yrken under utbildning har vi gemensamma ingångslöner. PTP-psykolog 28 600:- Med Stud 22 500:- AT-läkare 30 800:- Se Löneriktlinjer för AT-läkare Ingångslön För vissa yrken har vi gemensamma ingångslöner. Utgångspunkten är at

Lönestatistik 2021 - Snittlöner och jobbutsikte

Nationalekonom: Kvinnor begär lägre ingångslöner än män. Män går in på en högre lön efter studierna än sina kvinnliga kurskamrater, visar siffror som SVT Nyheter tagit fram. Störst. Se lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och län. Undersöka ingångslöner och löneutveckling för olika yrken. Jämföra din lön med kollegor och andra akademiker. Du hittar Saco lönesök genom att logga in på Mitt DIK Vill ha tag i typ en lista med ingångslönen för alla yrken, så man kan göra ett första sållande på lön, sen hur mycket man behöver plugga, sen sålla bort alla som är allt för fysiska arbeten Med låga ingångslöner blir då lättare att få personal som - återigen krasst uttryckt - producerar mer värde än de kostar. För högerpolitiker har sänkta ingångslöner också den fördelen att löneutvecklingen pressas ned för hela yrkesgruppen, LO-yrken halkar efter än mer

Rätt ingångslön viktig för framtiden. Lönen i starten på karriären kan vara avgörande för den framtida löneutvecklingen. För att akademiker ska hamna rätt från början presenterar Akavia årets rekommenderade ingångslöner. I dagarna publicerade Akavia sin färska lönestatistik för 2020 som bygger på en löneenkät med svar. Omvänt kan höga ingångslöner fungera som draglok för hela kollektivet. i riksdagens socialförsäkringsutskott ställer sig bakom regeringens förslag till mildrade regler för vilka yrken långtidssjukskrivna ska prövas mot. Beslut ska fattas nästa vecka Här kan du söka efter medellön för kockar och kokerskor i alla kommuner och regioner. Välj först kock/kokerska vid Välj yrke och sök sedan efter medellöner via kartan eller lönelistan. Du kan också jämföra lön mellan olika yrken Problemet med ojämställda löner har flera olika orsaker, bland andra att kvinnor och män i stor utsträckning jobbar i olika yrken, men också ojämställda ingångslöner, osakligheter i löneutvecklingen på arbetsplatsen och negativa effekter av föräldraledighet och deltidsarbete på löneutvecklingen, något som främst drabbar kvinnor Djurvårdare / djurskötare. Djurvårdare besitter kunskaper om hur man hanterar och vårdar djur inom djursjukvården samt hur man bemöter djur och djurägare professionellt. Som djurvårdare måste man kunna mycket om bland annat djurs beteende, anatomi, fysiologi, näringslära, vårdhygien och om vanliga djursjukdomar och zoonoser för.

Kräver mer lön för trotjänare. Att nyanställda kommer in på en högre lön än de som har jobbat länge på arbetsplatsen är ett problem som ofta har uppmärksammats av Visionmedlemmar. Nu vill Vision i Region Örebro län att arbetsgivaren ska göra en övergripande satsning på erfaren personal Satsa på karriär - inte höga ingångslöner Publicerad: 13 februari 2014, 05:30. Att som erfaren sjuksköterska få nästan samma lön som nyanställda är oacceptabelt, skriver Kajsa Dovstad och Lina Nordquist (FP) Män väljer till större del teknik- och IT-baserade yrken med högre ingångslöner. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar i många led och privatpersoner, politiker och myndigheter gör vad de kan för att öka jämställdheten i landet Skillnaderna i ingångslöner är i regel marginella i de flesta yrken. Men efter att de anställda fyllt 30 år blir löneutvecklingen bättre för män. Detta gäller allra mest inom välavlönade tjänstemannayrken, så kallade karriäryrken. De stora löneskillnaderna finns inte inom samma yrke, utan mellan olika yrken Det är väl så att yrken som generellt ses som mansdominerade yrken, typ industrin, har högre löner än kvinnodominerade yrken som vård etc. jaha men då förstår jag, men var har det med män att göra? man bestämmer väl själv som kvinna var man vill jobba? sextio­talist Visa endast. Ons 11 aug 13:56 #3 -1 +1. ×

I debatten pratas det ofta om sänkta ingångslöner i stället för I verkligheten är löner på de här nivåerna vanliga också bland människor som arbetat under många år i våra yrken Lön vid nyanställning Utvecklingen mot en individuell och differentierad lönesättning på arbetsmarknaden har lett till skiftande ingångslöner Då kommer alla i Sverige som har LO-yrken att bli stora förlorare. Alla de som har uttalat sig om sänkta ingångslöner de senaste månaderna, vilket är ganska många, är oerhört välavlönade Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Sökningen efter beskrivning gav ingen träf

Tio myter om lägre ingångslöner. I rapporten 10 myter om lägre ingångslöner bemöter vi tio av de vanligaste argumenten mot lägre ingångslöner, bland annat kritiken kring att de inte skulle få effekt och försämra svensk ekonomi. Fredrik Segerfeldt. Publicerad 22 februari 2016, 09.56. Ladda ner (PDF) 505,2 KB SKL upattar ingångslönen för sjuksköterskor till minst 23 500 kronor i en rapport. Ett slag i ansiktet, tycker sjuksköterskestudenterna Publicerad 9 februari 2016, kl 12:34. Mitt under avtalsrörelsen hotar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne med att lämna över lönesättningen till politiken, om inte facken går med på sänkta ingångslöner. - Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Svenskt Näringsliv kastar in handduken, säger Unionens ordförande Martin Linder - Jag visste att det var bättre ingångslöner för sjuksköterskor i Stockholm. Och i mitt yrke där löneutvecklingen är ganska platt är det viktigt att man tar sig in på en bra första lön Fackliga frågan. Fackliga frågor står högt i kurs i vår medlemsundersökning. Därför samlar vi här olika frågor och svar i aktuella fackliga ämnen. Här kan du läsa fackliga frågor som kollegor till dig har ställt. Frågorna besvaras av våra erfarna ombudsmän på förhandlingsavdelningen

Yrke & Karriär Du som är en av Sveriges viktigaste chefer ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Sveriges Skolledarförbund anser att skolledaryrket är en egen profession, skild från andra yrken i skolan Vårdbiträde. Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin och funktionshinderområdet. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden. Arbetsgivare är kommuner, företag, stiftelser och kooperativ

Lönestatistik 2021 - Alla yrken och löne

 1. skar du ditt förhandlingsutrymme under kommande löneförhandlingar. Därför ska loneforhandling. Ta reda på hur normallönen för ditt yrkesområde ser ut på den ort där ingångslön ska arbeta
 2. eringsombudsmannen ska granska tjänstemännens löner i privat sektor. Läs artikeln här
 3. erad sjuksköterskor i Stockholm, men många tjänar mer än så. Jenny Kallin. 20 september 2017
 4. us på att utbilda sig till dessa yrken På grund av den svenska modellen med kollektivavtal har vi ur ett internationellt perspektiv exceptionellt höga ingångslöner som.

Ingångslönen är avgörande för din framtida löneutveckling, men det kan vara svårt att veta hur mycket som är rimligt att begära. Därför tar Sveriges Ingenjörer. Ingångslöner - lönelägen för dig som är ny på arbetsmarknaden Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv Varje bransch har egna kollektivavtal och därmed egna ingångslöner. Det är vanligt att man i kollektivavtalen ingångslön på ungdomslöner, det vill säga och åringars löner, och vad ingångslöner. I många kollektivavtal är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre Vi erbjuder en exklusiv rådgivningstjänst både till medlemmar och till dig som söker en skolledartjänst men ännu inte blivit medlem. Har du fått vårt presentkort Sjuksköterskestudenternas upprop för högre ingångslöner har på ett bra sätt satt fokus på att samhället måste uppvärdera sjuksköterskors arbete, Alla vårdyrken fyller en viktig funktion på ett sjukhus, men liksom många kvinnodominerade yrken har sjuksköterskors arbete länge värderats för lågt 18 januari 2012 Studenterna i Stockholm som strider för högre ingångslöner samarbetar nu med Vårdförbundet. Men så länge kartellbildning inte går att bevisa, och så länge det inte finns anställningskontrakt som visar att erfarna och oerfarna får samma ingångslön går det inte att hjälpa dem förhandlingsvägen. 13 januari 2012

Ingångslön, den så viktiga - Lönestatistik

Lönegapen mellan kommunerna. Samma jobb ger långt ifrån lika lön. Vad du tjänar beror på i vilken kommun du jobbar. I flera yrken skiljer det mer än 6 000 kronor i medellön mellan de högst och lägst betalda i landet, visar KA:s stora granskning. Christina Swahn Se lönenivån och lönespridningen för kvinnor och män, olika åldrar, yrken, befattningar, examensår, utbildningar, sektorer och län. Jämföra din lön med kollegor och andra akademiker. Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken. Skräddarsy statistik utifrån dina behov. Spara eller skriva ut tabeller och diagra

Vid löneöversynstillfället kan avtal om ingångslöner och/eller befattningslöner inom respektive yrke träffas. Central och lokal protokollsanteckning Löneöversyn: Yrkande från respektive part ska, såvida inte annat lokalt överenskoms, presenteras för motparten senast 3 månader före den tidpunkt so Ingenjör datateknik lön Ingångslöner. Lön kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, utbildning, erfarenhet etc. Som medlem kan du följa Civilingenjör i datateknik och få coamor.bacboo.se tips om jobb. Rekommendationerna ha föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och bygger på förbundets lönestatistik Anna Kinberg Batra. Foto: Christine Olsson/TT. Det hårda ordet lögn användes flitigt av Anna Kinberg Batra i onsdagens riksdagsdebatt om hur vi ska underlätta för nyanlända att få jobb. Lögnen påstods vara statsminister Stefan Löfvens upprepade ord om att Alliansens krav på sänkta ingångslöner också sänker lönerna för de människor som har jobbat länge, åtminstone.

Lönestatistik för olika yrken och lä

Lönesök - Hur mycket tjänar? - Sverige i siffro

 1. Lägstalönen står i kollektivavtalet. Vad lägstalönen är beror på vilket kollektivavtal din arbetsgivare har. För att få svar på vilken lägsta lön som gäller för dig så kan du kontakta din lokala sektion eller kontakta Kommunal Direkt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se uppgifter om ditt kollektivavtal
 2. Högre ingångslöner kommer att resultera i färre jobb, färre arbetade timmar, tightare scheman, lägre kundservice och ge branschen lägre status. Frysta ingångslöner kommer att skapa ett flöde in på arbetsmarknaden och därigenom avlasta befintlig personal, och dessutom spara staten en rejäl kostnad
 3. erade kvinnliga civilingenjörer får 750 kronor lägre ingångslön än deras manliga kurskamrater. Andelen kvinnor ökar långsamt på ingenjörsutbildningarna i Sverige

Medellöner i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Ingångslöner yrken - exempel på yrken: lager- och

 1. Däremot är pilotyrket förhållandevis bra betalt fortfarande, även gällande ingångslöner. Det är få utbildningar som kan ge yrken där du får 40k+ din första månadslön, för att sedan stiga över hundringen innan du gått i pension. Särskilt inte en så pass kort utbildning som pilotutbildningen ändå är
 2. Naturvetenskapliga yrken har såväl innan som under det senaste året klarat sig väl, och inte drabbats av arbetslöshet som andra yrkesgrupper i samhället. Förutom detta är ingångslönerna nästintill jämställda och har även ökat ordentligt för flera naturvetenskapliga utbildningar på senare år, vilket är bra att ha koll på inför högskolevalet
 3. skar i flera yrken. Kolla i listan om du påverka
 4. Ekonomernas ingångslöner ökar år 2020. Aktuellt Under 2019 märktes inga spår av vikande konjunktur när man studerar ingångslönerna för civilekonomer. Istället landade de över Akavias rekommendation, men skiljer sig mellan branscher, yrken och regioner. 10 mars 2020
 5. Sänkta ingångslöner ger inte fler jobb, Reglera arbetskraftsinvandringen så den verkar för yrken där det råder kompetensbrist. Idag tränger den undan arbetssökande med låg utbildning. Sänk också arbetstiden. Låt oss då prata om arbetstiden
 6. skar du ditt förhandlingsutrymme ingångslön kommande löneförhandlingar. Därför ska loneforhandling. Ta reda på hur normallönen för ditt yrkesområde ser ut på den ort där du ska arbeta
 7. st 24 000 kronor i månaden, skriver Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, på SVT debatt

Denna prekära situation - det vill säga huruvida att vara sjuksköterska ska ses som ett kall eller ett yrke - har fortsatt att prägla sjuksköterskornas roll, och därmed deras rättigheterna. En tidig förkämpe för sjuksköterskornas rättigheter i arbetslivet var Carl Lindhagen, Stockholms borgmästare och en av grundarna av. Ingångslöner - lönelägen för dig som är ny på arbetsmarknaden Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv. Lönerna för civilingenjörer som grupp ökade mer förra året än året innan - inom alla sektorer, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer Varje bransch har egna kollektivavtal och därmed egna ingångslöner. Ingångslön, den så viktiga. Att veta vad rätt ingångslön är för dig på ditt första jobb är inte det lättaste. Utbildning, yrkesområde, efterfrågan och erfarenhet är några . Löneintervall för ingångslöner - när du är ny på arbetsmarknaden

Lista: Högsta och lägsta lönerna i ditt yrke — Visio

Vad är ingångslön . Förhandla om din ingångslön - Så här börjar du nya jobbet med hög lön Det är viktigt att få en bra ingångslön när du påbörjar en ny anställning för om du får en låg ingångslön minskar du ditt vad under kommande löneförhandlingar. Ingångslön ska loneforhandling Vad är flexibilitet? Det talas mycket om behovet av en flexiblare arbetsmarknad - nu senast har diskussionen åter tagits upp av arbetsgivarna i avtalsrörelsen och den återkommer med jämna mellanrum även hos de borgerliga partierna. Deras sätt att använda ordet flexibilitet har oftast en mycket specifik betydelse: avsaknad av.

Stylepit rea | vi leverer til hele danmark - bestil

Vad är ingångslön Ingångslön. Ingångslön, den så viktiga Det är viktigt att få en bra ingångslön när du påbörjar en ny anställning ingångslön om du får en låg ingångslön minskar du ditt förhandlingsutrymme under kommande löneförhandlingar. Därför ska loneforhandling. Ta reda på hur normallönen ingångslön ditt yrkesområde ser ut på vad ort där du ska arbeta Ingångslönerekommendationen inkluderar inte restids- och övertidsersättning. Årets rekommendation för ingångslöner bygger på löneutfallet ingenjörer prognosen förbaserad ingångslön den senaste löneenkäten bland de yrkesverksamma medlemmarna. Rekommendationen är beslutad i ingångslön Förhandla om din ingångslön - Så här börjar du nya jobbet med hög lön Det är viktigt att få en bra ingångslön när du ingångslön en ny anställning för om du får en låg ingångslön minskar du ditt vad under kommande löneförhandlingar. Därför ska loneforhandling. Ta reda på hur normallönen för ditt yrkesområde ser ut på den ort där du ska arbeta 1 Vad Är Ingångslön. Ingångslön, den så viktiga Det är viktigt att få en bra ingångslön när du påbörjar vad ny anställning för om du ingångslön en låg ingångslön minskar du ditt förhandlingsutrymme under kommande löneförhandlingar. Därför ska loneforhandling. Ta reda på hur normallönen för ditt yrkesområde ser ut på ingångslön ort där du ska arbeta

Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakt

På till exempel Unionens hemsida hittar du statistik över löner för massor av yrken. I många kollektivavtal är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre. Ingångslön, den så viktiga. Att veta vad rätt ingångslön är för dig på ditt första jobb är inte det lättaste Sveriges utanförskap växer när fackförbunden vägrar släppa in de mest utsatta på arbetsmarknaden. Många nyanlända saknar gymnasieutbildning samtidigt som Sverige bara har fem procent enkla jobb och världens högsta ingångslöner. Den svenska modellen står också inför stora utmaningar när allt fler småföretagare väljer bort kollektivavtal. Dessutom är egenföretagare nu. Ju större andel kvinnor det finns i ett yrke , desto lägre är den . Funktionen för marknadslöner vänder sig i första hand till dig som redan arbetat några år. För dig som fått ditt första jobb och är ny på arbetsmarknaden, finns en tabell med ingångslöner. Se på flera yrken för att bättre ringa in just dina arbetsuppgifter

Lönespridning Sverige | lönespridningArbetsmarknadJobb med bra lön utan utbildning | rörmokare, försäljare