Home

Ob tillägg tider

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid Målare har normalt inget ob-tillägg medan de har 100 % efter 12 på lördagen och hela söndagen. Förskjuten arbetstid Det som kallas för obekväm arbetstid heter egentligen förskjuten arbetstid Kl. 00-24 OB-tillägg B 56,04 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag Söndag 7/11 Kl. 00-24 OB-tillägg B 56,04 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 lördag, söndag, helgdag elle

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

  1. Måndag 8/11 Kl. 00-07 OB-tillägg B 55:30 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen. Torsdag 23/12 Kl. 18-22 OB-tillägg A 108:20 kr/timme Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt 129:90 kr/timme Tid från kl. 18.00 på dag för
  2. Ordinarie OB-ersättning: Måndag - fredag från kl. 20.00 till kl. 06.00 påföljande dag. Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton från kl. 16.00 till kl. 06.00 påföljande dag. Söndag och helgdag från kl. 06.00 till kl. 06.00 påföljande dag
  3. Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjd, 63,60 kr/timme Kl. 06-24 OB-tillägg. 55:30 kr/timme Under tid från kl. 22.00-06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs O-tillägg B Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- oc
  4. Måndag-fredag 18.15-20.00 50%. Måndag-fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%. Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal finns ingen rätt till ob-ersättning. Då måste du och din arbetsgivare komma överens om att det ska utgå under vilka tider och till vilken ersättning
  5. SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag. Det är alltså endast vid dessa fem tillfällen per år som ob-tillägg börjar gälla klockan 16.00. Andra tider gäller vid exempelvis storhelger
  6. För att anställda ska få rätt ersättning måste du för vissa tider på dygnet använda två Ob-ersättningar för samma tid. Nedanstående Ob-regler gäller för avtalet: Så här kan det se ut på en anställd som ska Ob-ersättning för 8 timmars arbete på en lördag. En och en halv av dessa timmar ligger efter kl 16:30

Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 20 918 kr. När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till kl 00.00 dagen efter annandag påsk. Ersättning/timme: Månadslön/200. Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg (fd KFO) När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk. Ersättning/timme: 105,79 k kl. 00-24 OB-tillägg A 103,70 kr/timme Tid från kl. 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 vardag utom lördag närmast efter helgdags aftonen. Onsdag 30/12 kl. 00-24 OB-tillägg A 103,70 kr/timme Tid från kl. 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 vardag utom lördag närmast efter helgdags aftonen Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag. Söndag 7/6 Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag elle Om ordinarie arbetstid förläggs efter kl. 14.00 dagen före julafton och arbete utförs denna tid utgår ob-tillägg enligt punkten C. Detta gäller t.ex. även vanlig dagtid. Enligt anmärkning 2 i avtalet utgår dock inget C-ob om arbetstagarna arbetsbefrias, eller arbetsgivaren anordnar någon trivselaktivitet denna tid

kl. 16-22 OB-tillägg B, 55,30 kr/timme Tid från kl. 16.00 till kl. 24:00 kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjd, 63,60 kr/timme Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till fredag. vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal Den ersättning du får när du jobbar på kvällar och helger bestäms av ditt kollektivavtal. Där framgår det mellan vilka tider ob-ersättning gäller för och hur mycket pengar det ska ge. Hur ob-tillägget är utformat beror på vilket jobb du har

Obekväm arbetstid - Regler om OB och OB-tilläg

Starttid - Sluttid = Antal arb,tim En cell som visar Antal OB tim låg + en med en totalsumma (tid X OB tillägg 19,20) En cell som visar Antal OB tim hög + en med en totalsumma (tid X OB tillägg 36.10) en totalsumma (antal tim x lön/tim 81,10) OB tllägg Låg gäller de här tiderna: Mån- fred. 20.00 - 01.00 = 19,20/ti OB-ersättning. Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning. Du kan tidsomvandla föregående månads ersättningar till och med den 11:e i månaden efter. Gör så här för att tidsomvandla. I Personec P, självservice, går du till menyn Inställningar. Bocka i Tidsomvandling - Visa tidsomvandling Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund

Tilläggsersättning för övertid och OB-tid Typ av tillägg : 172,25 Kollektiv produktionsövertid : 49,32 övertid/mertidstillägg : 42,06 Planerad övertid : 19,81 Omställningstid : 28,18 OB-Eftermiddag (kl. 17-22) 41,05 OB-Natt (kl. 22-06) 79,02 OB-Lördag. mom. 1 ett särskilt tillägg. Reglerna om ersättning för arbete på obekväm tid bygger på dels en dygnsindelning, dels en veckoindelning. Dygnsindelningen innebär att dygnet delas in i zoner enligt nedan. • Dagzon 06.00-18.00 - OB-tillägg utgår inte • Kvälls- och nattzon 18.00-06.00 - OB-tillägg utgå Fyll sedan i själva OB-tiderna mm under Dagtyp 1 (vardagar) respektive Övriga dagtyper, på liknande sätt som beskrivits för OB-tillägg 1 ovan. OB-tillägg 3 - 5. Upp till fyra avvikande varianter, OB-tillägg 2 t o m OB-tillägg 5, kan anges på samma sätt som beskrivits under OB-tillägg 2 ovan

20 free spins add card — search for slot games

Kollektivavtal/OB-tider < Tillbaka. Gå till Inställningar -> OB-tillägg. OB-tider. Ange de tider som gäller för de olika ersättningsnivåerna. Kl. icka på Spara. Support. Kunskapsbas. Avista-juridik. Teknik. Hur hjälper vi dig? Hemtjänst. Hemtjänst. Omsorg i mobilen . Städ & Facility Management OB-ersättning, Wednesday, vecka 43, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand OB (en förkortning för obekväm arbetstid), medger rätt till ett tillägg på lönen när du som anställd arbetar obekväma arbetstider - OB-ersättningen. Du beskriver i detta fall att din arbetsplats, företaget, är bundet av ett kollektivavtal som reglerar OB-ersättning

Tider woods; Tillägg chrome; Olika kategorier för ob-tillägg Det finns vanligen tre olika tidskategorier som gäller för ob-tillägg. Under den här rubriken ska vi gå in närmare på dem. En person som arbetar mellan 18-24 vardagskvällar får minst ob-tillägg Kollektivavtal. Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider. Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall. Kollektivavtalet bestäms i centrala. Om du har en månadslön på 25 000 kronor och har blivit beordrad att jobba övertid klockan 18.00 - 20.00 en torsdagskväll, så blir din ersättning för dessa övertidstimmar: 2 timmar x 25 000 kronor/94 = 532 kronor. Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med. OB-tillägg betalas för ordinarie arbetstid som enligt schema måste utföras på obekväm arbetstid. Enkelt OB-tillägg gäller mellan kl 19.00-22.00 vardagar. Kvalificerat OB-tillägg gäller mellan fredag kl 19.00 - måndag kl 07.00. Andra tider kan förekomma vid helgdagar Ob-tilläggstid kategori A, B, C respektive D sammanräknas var för sig. Sammanräknad tid per avlöningsperiod av vartdera slaget avrundas i före-kommande fall till hela och halva timmar, varvid påbörjad halvtimme räk-nas som hel halvtimme. Ob-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande en timme per avlöningsperiod

6.2.1 Tillägg för obekväm arbetstid OB-tillägg 1 juni 2016 - 31 maj 2017 Obekväm arbetstid OB-tillägg per timma a) Månadslönenordinarie arbetstid förlagd till annan tid än kl. 06.00 - 17.30 helgfri måndag-fredag 513 b) ordinarie arbetstid förlagd till måndag-torsdag kl.23.00 till påföljande dag kl. 05.00. Månadslönen 28 OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal har du rätt till OB-ersättning, även kallat OB-tillägg. Tillägg på lönen Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här kan du läsa mer om OB-tilläggen, som gäller i vår bransch vanligaste kollektivavtal OB tillägg är inget som regleras i lagen utan det finns bestämt i gällande kollektivavtal i den branschen man jobbar i. Finns det inget kollektivavtal så ska det regleras i ditt anställningsavtal. Står det inget skrivet där så har man inte rätt till OB tillägg

Regelverk med KlämdagsOB: Ob-tillägg utges på tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före Trettondag jul, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Alla helgons dag och på dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag För tid därutöver under kalendermånaden 27,7 %; Obekväm arbetstid. Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får ett lönetillägg för obekväm arbetstid, det kallas ob-tillägg. Ob-tillägg, får du om din ordinarie arbetstid är förlagd under: O-tillägg D är 21,90 kr/tom - Tid från kl.19.00-22.00 på varda : Ob-tillägg utges på tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före Trettondag jul, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Alla helgons dag och på dag som både föregås Lätthelgdagar Klicka på länken för att se betydelser av ob-tillägg på synonymer.se - online och gratis att använda företaget - med ledig tid (kompensationsledighet). Tillägg för övertid, skift- och obekväm arbetstid (OB-tid) för timavlö-nade respektive månadsavlönade betalas med divisorer där semester-ersättningen ingår. Månadslönen delas med den dividend som anges i tabellen nedan. Dividend 10

Ob-tillägget är ju en kompensation för att man måste jobba på tider som är slitsamma för hälsan och försvårar ett normalt socialt liv. Själv har Daniel 25000 kronor i grundlön. Om man drar bort ett normalt ob-tillägg skulle han hamna under 20000 i månadslön och alltså lägre än underställd personal, vilket han anser orimligt Handels löner och OB-tillägg Arbetsliv och arbetsmarknad. Jo, visst är det 70 % OB-tillägg på vardagar också, det glömde jag, och detta tillägg börjar gälla efter kl. 20 och framåt

OB-tillägg - Hotell- och restaurangfacke

Os 2021 tider - vinter-os 2021 i pyeongchang har dragit i

Hur fungerar ob-ersättningen? - Handelsnyt

Tillägg för obekväm arbetstid utges till arbetstagare som har fullgjort ordinarie arbetstid under tider enligt nedan. Tillägget utges inte för övertids- fyllnadsarbete med undantag för arbetstagare som har sin arbetstid förlagd till vardag såväl som söndag. Enkelt ob-tillägg 21,00 kr/h. Vardagar kl. 19:00 - 22:00. Natt ob-tillägg. Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid förlagd till tid enligt 3.7.2 nedan. 3.7.2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg) För arbete utfört på obekväm arbetstid erhålls ob-tillägg enligt följande: helgfria måndagar - fredagar kl 19.00 - 06.00 med månadslönen/600 lördagar, söndagar med månadslönen/60 Lathund om OB-tilläggen SEKO Pendelklubben får en del frågor om vad som gäller för våra OB-tillägg. Det gäller främst regelverket runt våra storhelger. Här följer en kort sammanfattning Storhelgstillägg, 105,80:-per timme:: - Tid från 19.00 dagen före långfredag till 07.00 dagen efter annandag påsk - Nationaldagen 00.00 - 24.00 - Tid från 19.00 dagen för OB-ersättningar för vårens och sommarens helger Lördag 2/5 Kl. 00 - 24 OB -tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag so Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner.

OB-tillägg utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. De enda arbetstagare som i dagsläget arbetar enligt tjänstgöringslista och har OB-tillägg är personal på Komparativ Medicin och KI Universitetsbibliotek. Enkel OB: från klockan 19.00 fram till klockan 22.00 i den mån det inte är. Arbetstid som fullgörs på tid, som enligt Villkorsavtal 4 kap 7 § (förkortade arbetsdagar) ska vara ledig tid, utgör grund för beräkning av enkelt ob-tillägg. Lärare. 120 kr för varje timme som infaller vardagar kl 18.00 samt lördag och helgdag Personlig assistent lön, 2021-11, KFS-kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Sobona . Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivar­organisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis (bara de första 2 timmarna)

Från vilken tid får jag ob-tillägg? - Kommunalarbetare

I TimeWave återfinns möjlighet att erhålla OB-tillägg samt mertid för vald löneperiod. Med OB-tillägg avses kompensation i lön till anställda som arbetat på obekväm arbetstid. Med Mertid avses den tid (timmar) den anställde överskridit (eller underskridit) det antal timmar den anställde skulle arbeta utifrån sin sysselsättningsgrad Variantform: ob unsocial (asocial, inconvenient) working hours Obekväm arbetstid avser den tid då man normalt skulle vara ledig. Denna är inte reglerad i lag. Unsocial working hours are worked outside normal working hours. There are no statutory regulations on this matter. Sammansättningar: ob-tillägg - unsocial working hours supplemen A. OB-tillägg (kr per timme) Förbund Avtal Ob-tillägg Form av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelgerx) Byggnads Byggnadsavtalet Fast belopp1) 29,48 96,512) ·· VVS-avtalet Fast belopp Se anm Se anm Se anm Elektrikerna Installation Fast belopp 27,004) 81,0017) 135,00 Fastighets Serviceentreprenad Fast belopp Se anm 32,47 69,3

Information om regler för OB-ersättnin

Ob-tilläggstid inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per avlöningsperiod. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Ob-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande 1 timme inom respektive kategori Vid begäran om ersättning för förlorade OB-tillägg ska förlusten styrkas med intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. För förtroendevald som är egenföretagare gäller i första hand inlämnat slutskattebesked eller av revisor utfärdat intyg som styrker årsinkomst Fördubblad ob-ersättning i VG-region gäller inte alla. Sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götaland får rejält höjd ob-ersättning. I dagsläget gäller satsningen nattarbete, men på sikt ska det även omfatta helger och kvällar. Arkivbild: Mostphotos Ob-tillägg knäckfråga i nya taxiavtalen. Efter en första sittning i går fortsätter förhandlingarna om nya avtal för Transports taxiförare, färdtjänstchaufförer och taxitelefonister i dag, fredag. Lön och ob-tillägg är de stora frågorna Ob tillägg tider video; Ob tillägg tider chart; Om en anställd arbetar på obekväma tider som helger, nätter, röda dagar m. m. ska vederbörande få rätt till obekvämstillägg eller ob-tillägg som man också kallar det. Som ett samlingsbegrepp brukar också ob-ersättning användas men inom olika kollektivavtal heter det även förskjuten arbetstid

Storhelgstillägg påsk 2021 Kommuna

Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg på ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Hans ob-tillägg är en vanlig månad 5887 kronor per månad och blir efter höjningen 1 september 11774 kronor. -Vi har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det känns mycket tillfredsställande att redan i höst kunna erbjuda vårdpersonalen denna ersättningshöjning för arbete på natten, säger Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande Får jag behålla mitt ob-tillägg? 16 februari, 2016. Dela: schema. Jag har haft skiftarbete sedan 1987 men nu finns det risk att jag måste jobba dagtid. Har jag rätt att behålla skiftlön med ob under en tid på mitt nya arbete Ob-tillägg vid sjukdom. Publicerat den 22 september, 2014 by Arbetsrättsjouren. Hej! Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk Har du arbetat övertid eller har rätt till tillägg för obekväm arbetstid så fyller du i aktuellt antal timmar för månaden. Om du har varit sjuk fyller du i antalet timmar som du inte varit på arbetet efter den första dagens sjukdom. Godkännande Glöm inte be din chef skriva under löneutbetalningsunderlaget HAP 2015-04-2

§ 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid - IF

Förhandlingscheferna om kritiken mot ob-tillägget. I avtalspaketet som presenterades på måndagen ingick en höjning av ob-tillägget på nätter. Men överenskommelsen får kritik av poliser som tycker att deras ob fortfarande är löjligt lågt. Vi bad förhandlingscheferna på Polismyndigheten och Polisförbundet kommentera Helgdagslönen för heltidsarbetande utgörs av arbetstagarens ordinarie lön inklusive tillägg enligt § 8 ersättning för arbete på obekväm tid samt eventuell premielön, under helgdag som annars skulle ha utgjort ordinarie arbetstid. Helgdagslön för deltidsarbetare utgår i proportion till vad som gäller för heltidsarbetande Rickard - med kollektivavtal. Lastbilsföraren Rickard har arbetat i fyra år och tjänar 156,13 kronor i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 27 167 kronor. Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden. Under ett år har han 100 timmar övertid. Rickard tjänar sammanlagt. Lön (inkl. timlön.

Teknikavtal IF Metall

Hur skattas ob? Hej! Satt och räknade idag och undrar hur OB skattas på min lön. Jag tjänar i runda slängor 19 000kr fast i månaden med en OB (exkl) på runt 4000kr. Drar dom först skatt på min fasta lön och sedan av från mitt OB eller lägger dom ihop allt och skattar på det sammanlagda beloppet OB-tillägg. Se obekväm arbetstid. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och. Lönetabell - Vad tjänar en väktare? Vad tjänar en väktare? Här hittar du det aktuella fackliga direktivet för löner. Men även hur lönerna har sett ut genom åren. Saknas några siffror som du sitter på får du mer än gärna skicka dessa till oss här. Jobbar du som väktare bör du givetvis vara med i Transport som är det. Jag har månadslön och undrar om jag har rätt till OB-ersättning på kvällar och helger samt vilken ersättning man har rätt till på så kallade röda dagar. Hon som betalar ut våra löner påstår att det ingår i lönen, vilket ingen har gått med på eller skrivit under. Hej! I vanlig ordning så beror det på vilka regler som gäller.

OB-tillägg - Foren

Avtal klart för åkerichaufförer och terminalarbetare. (Uppdaterad) Åkeri. Avtalet är klart för Transports största yrkesgrupp, åkerichaufförer och terminalarbetare. Uppgörelsen är på 29 månader och ger totalt 5,4 procent i lönelyft. Minus en mindre avräkning för en rejäl förbättring av avtalspensionen. Avtalet undertecknades. Folkets service: ob-tillägg. OB förkortning, unsocial (asocial, inconvenient) working hours. Uttal: [²'o:be:] Variantform: även ob. Definition: obekväm arbetstid (arbetstid som ligger utanför vanlig kontorstid) Förklaring: Obekväm arbetstid avser den tid då man normalt skulle vara ledig. Denna är inte reglerad i lag OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha OB-tillägg OB-tillägg sammanställs efter önskade inställningar automatiskt till personalens löner. Personalsida Varje anställd får en egen personalsida för att överblicka sina tider, schema, löner, anmälan frånvaro, se avtal med mera

Tilläggets storlek styrs i avtalen genom vilken tid som övertiden utförs. Ob-tillägg (vid s.k. obekväm arbetstid) ges om arbetstiden ligger på en kväll eller helg men inom ordinarie arbetstid. Detta är då inte övertid utan ett extra tillägg till timlönen med exempelvis 50, 70 eller 100 % Onsdag 10 April 2019. OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här: OB-tilläggstid A 101,50 kronor Under tid från kl. 22.00-06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor Ob handels tider 3. Vid löneregistreringen registreras obekvämstillägg med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för ob-tillägget räknas som kontant bruttolön och antalet timmar för obekvämstillägg räknas inte som arbetad tid eftersom ob-tillägget är ett tillägg till den fasta lönen Protester mot höjt OB-tillägg för sjuksköterskor. Uppdaterad 31 mars 2017. Publicerad 27 mars 2017. Förslaget om att höja sjuksköterskors ersättning för obekväm arbetstid har hyllats de. Natt OB ligger på 33 kr. Helg OB 41 kr Storhelg 82 kr. Kvällar 16,50. Sandra­88 Visa endast. Tor 14 jun 2007 08:09 #3. ×. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Lägg till kommentar

OB-tillägg & förmåner. Säkerställ att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från kollektivavtal. Personal ser att registrerad tid också syns korrekt på erhållen lönesedel. Ökad översikt ger trygghet och förtroende till din personal. Redo Rätt att neka uppsagda OB-tillägg. 27 maj, 2015. Skrivet av Harald Gatu. Dela: När de började jobba dagtid förlorade de också sin OB-ersättning som de hade haft under den tid när de jobbat tvåskift. Fel, tyckte IF Metall. Arbetarna skulle ha haft OB-ersättning under uppsägningstiden

OB, Ob, ob eller Ob' kan syfta på: OB - arbete på obekväm tid på dygnet, Obekväm arbetstid. OB-buss - ett större fordon , varifrån man kan sända radio eller TV. OB - IATA:s kod för Astrakhan Airlines. 16563 Ob - asteroid i Asteroidbältet, se Lista över småplaneter (16501-17000) OB - en fotbollsklubb i Danmark, se Odense BK Kapitel 2. Handelns ob-tillägg - en historisk bakgrund 2.1 Ob-tillägg tillhör en familj av lönetillägg Ersättning för arbete vid obekväm arbetstid, vanligen kallad ob-ersättning eller ob-tillägg, är en kollek-tivavtalad ersättning. Den tillhör en grupp av lönetillägg som ges som kompensation för sämre arbets-förhållanden OB-tillägg bussförare - försämring 90-talet... Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller Det går inte att generalisera, det är många tjänstemän som arbetar utanför dessa tider. Ibland med ob, ibland utan eftersom de har individuella löner

Kommunal: ”Det har blivit en del missförstånd” | SVT Nyheter

Vad är et rimligt OB mellan om man jobbar ob mellan 18.00-21.00

De svarar på din beställning – 550 mil från Göteborg | GPMinimilön kollektivavtal | i unionens kollektivavtal

ob tillägg transport 2019 tider. Gadgets; mobile; Ecommerce; Ja. Anonym (Undra­nde) Trådstartaren Visa endast Tis 18 sep 2012 19:11 #3 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Jag snokade givetvis upp en tjej på instagram Ob-tillägg tillhör en familj av lönetillägg som är högst vanliga på arbetsmarknaden. Dessa tillägg syftar till att kompensera för sämre arbetsförhållanden. För sämre rumsliga förhållanden finns exempelvis frystillägg eller underjordstillägg. För sämre arbetstidsförhållanden finns kompensation såsom skift-tillägg, jour.

Höjt OB-tillägg för vårdpersonal nästa år. Ökad ersättning på kvällar, nätter och helger ska få fler inom vården att stanna kvar inom regionen. Det var den enda riktigt stora satsningen när de blågröna presenterade sin budget för 2018. Ekonomin för Västra Götalandsregionen är fortsatt stabil efter fjolårets rekordresultat Skip to content. Home; Author; Contact; Blog; ob tillägg mellan två röda daga Har du beredskapstjänstgöring och får din dygns- eller veckovila avbruten, ska du kompenseras för det genom ledighet. Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i pengar eller som tid. Har du jobbat övertid någon gång mellan klockan 06.00 och 20.00 en helgfri vardag ska ersättningen vara 150 procent av din timlön ob-tillägg uppdelas ob-till·­lägg [o`be‑ långt e] substantiv ~et; pl. ~ • löne­tillägg för o­bekväm arbets­tid. Singular; ett ob-tillägg