Home

Nordiska kolonier

Någon gång mellan 1369 och 1409 förlorade Norge och Island kontakten med den nordiska kolonin på Grönland, som hade bildats i samband med vikingatidens expeditioner. Först 1721 inleddes den nya danska kolonisationen under Grønlandsk Kompagni Nordiska kolonialkompanier. De Nordiska ländernas koloniala företag bedrevs till stor del genom kolonialkompanier. Vissa av dessa, till exempel Svenska Ostindiska Kompaniet, bedrev endast handel, utan att tillskansa sig territorier med olika metoder Norska kolonier. En koloni kan definieras som ett område som hör till ett land, men som inte är en riktig del av det, men som inte heller har inre självstyre. Historiskt brukade kolonier ha särskilda lagar som bestämdes av kolonimakten och som gav svagt lokalt styre utan snarast direkt styre från kolonialmaktens sida

Kolonialhistorien är en företeelse, alla turer i krig och fred om hur de europeiska nationalstaterna kommit till är en annan företeelse. / Ascilto ( disk) 20 oktober 2012 kl. 14.13 (CEST) [ svara] Hämtad från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Malldiskussion:Nordiska_kolonier&oldid=17969310 Vikingarna grundade flera städer och kolonier utanför Skandinavien, bland annat Dublin i Irland och Normandie i norra Frankrike. Dublin var en viktig plats för vikingarna i över 300 år. Mellan år 879 och 920 koloniserades Island, vilket banade väg för koloniseringen av Grönland

Nordiska rådets litteraturpris, barn- och ungdomslitteraturpris, musikpris, filmpris och miljöpris. Nordiska rådets ärenden. Här får du inblick i aktuella ärenden som är under behandling i Nordiska rådet. Du kan också söka fram avslutade ärenden. Kolonier och krig Från 1000-talet till 1200-talet utgjorde olika platser längs älvens sydvästra sträckning mötesplats för de tre nordiska kungadömena, främst Gullbergs hed i nuvarande Göteborg. Det äldsta daterade mötet ägde rum 1042 mellan Magnus den gode (ca 1024 - 1047) och Sven Estridsson, som då fortfarande var hövding i Skåne Nordisk och baltisk kolonialhistoria: Vikingatidens landnam; Nordiska korståg; Koloniseringen av Sameland; Nordiska kolonialkompanier; Kurländska kolonier Kända Vikingar. Harald Gormsson Blåtand. Död cirka 985. Harald Blåtand var av Skandinaviens största härskare. Först gjorde han sig till kung i Danmark, och senare i Norge. Blåtand kunde omöjligen hålla reda på vad som hände i bägge länderna, så han skickade sin fosterson Harald Gråfäll att styra Norge Svenska kolonier har utgjorts av fem besittningar varav fyra kortvariga: Nya Sverige, Cabo Corso, Saint-Barthélemy, Guadeloupe och Porto-Novo. Dessa kolonier var belägna i Nordamerika , Afrika och Asien

När den nordiska historien delas in i epoker brukar man därför låta vikingatiden utgöra den sista delen av Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) som därefter följs av Nordens medeltid (1050-1520 e.Kr). Men inom europeisk historieskrivning hör vikingatiden hemma i Europas medeltidshistoria Jämtland 1563-1570 (Nordiska sjuårskriget), 1611-1613 (Kalmarkriget) och 1643-1645 (Torstensons krig). Novgorod 1611-1617 (Ingermanländska kriget; se även belägringen av Novgorod). Warnemündes skans med Rostocks tullstation 1631 (trettioåriga kriget) - 1714. Pommern 1638-1648 (trettioåriga kriget). Bornholm i Östersjön 1645-1645 (Torstensons krig)

Foto: Carl Eklind Text: Joakim Draktoft

Även om nordborna hade utforskat och koloniserat nordöstra Nordamerika c. 1000 CE, en senare och mer välkänd våg av europeisk kolonisering av Amerika ägde rum i Amerika mellan cirka 1500 CE och 1800 CE, under utforskningstiden.Under denna tidsperiod började flera europeiska imperier - främst Spanien, Portugal, Storbritannienimperier - främs Svenska kolonieri Nordamerikaoch Afrikautgjordes av fyra besittningar varav tre var mycket kortvariga. De två första - Nya Sverigeoch Cabo Corso- bedrevs som privata företag, kompanier med kungligt sanktionerat monopol, så kallade privilegiebrev. Besittningarna var huvudsakligen inriktade på handel; Nya Sverige var det enda försöket till en. Den 1 o 2 april 1644 sätts norska soldater från Bohus under 2 nätter iland på svenska sidan vid Gamla Lödöse. Sista natten med en förlust av 30 man och några båtar. Den 5 april kommer kung Kristian IV med en flotta av 11 skepp och kastar ankar i Älvsborgsfjorden Någon gång mellan 1369 och 1409 förlorade Norge och Island kontakten med den nordiska kolonin på Grönland, som hade bildats i samband med vikingatidens expeditioner.Först 1721 inleddes den nya danska kolonisationen under Grønlandsk Kompagni.. 1931 försökte Norge etablera en ny besittning i Österbygden på Grönland (av Norge kallat Eirik Raudes land efter vikingen Erik Röde, av.

Danska kolonier - Wikipedi

 1. Vikingar [a] är det moderna namnet som ges till sjöfarande nordiska pirater från södra Skandinavien (nuvarande Danmark , Norge och Sverige ) [3] [4] [5] som från slutet av 8: e till slutet av 11-talet plundrade , piratkopierade , handlade och bosatte sig i delar av Europa. [6] [7] [8] De färdades också så långt som till Medelhavet , Nordafrika , Mellanöstern och Nordamerika
 2. Inlägg om nordiska rasen skrivna av Tobias Hübinette. Ericsson nämner bl a att i praktiken samtliga svenska romer (och ned till s k kvartsnivå i vissa fall - d v s både s k hel-Z, halv-Z och kvarts-Z eller s k helromer, halvromer och kvartsromer) utsattes för en i det närmaste komplett kroppsmätningsstudie av rasbiologiskt snitt för att utröna hur de svenska.
 3. Expert seglare och navigatörer ombord på deras karakteristiska longships etablerade vikingar nordiska bosättningar och regeringar i Brittiska öarna , Irland , de Färöarna
 4. dre och kortare
 5. De slog sig även ner och grundade nordiska kolonier i olika delar av världen. Vissa platser där de slog sig ner var relativt obebodda, som till exempel Island. Andra platser innebar mycket kontakt med den redan existerand­e befolkning­en
 6. Om dessa områden skall kallas kolonier så har Finland varit en svensk koloni och Alsace varit en tysk. Det är att blanda ihop begreppen och göra dem meningslösa att använda. Att de nordiska staterna deltog i kolonialhistorien är kontroversiellt för vissa, det förstår man när man läser artiklarna som berör ämnet, som i flera fall har tendensiösa partier
 7. Historiske kolonier. Norges første ikke-europæiske koloni var Grönland som efter Vikingatidens landnam blev lagt under den norske krone i 1261 .Mellem 1369 og 1409 ophørte kontakten til kolonien.. 1262 tog Norge over Island som hidtil har været selvstændigt. Det blev da en norsk koloni, indtil 1500-tallet da Norge formelt blev til en del af Danmark og dermed blev alle norske kolonier dansk

Nordiska kolonialkompanier - Wikipedi

 1. Titta på Team Bachstad - Avsnitt 1: Team Bachstad i österled i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio
 2. dre benägna till att svärma än vad det nordiska honungsbiet är
 3. Nordisk fladdermus är vår vanligaste fladdermus och har kolonier så långt norrut som Nordnorge. Den finns i nästan alla miljöer utom möjligen i fjällen och ses ofta i städer och vid gårdar. Nordiska fladdermöss flyger i guldbrun dräkt och syns ofta under gatlyktor på sensommaren där de fångar förvirrade insekter i ljuset
 4. Most active pages 19 July 2011. Pages. User

Norska kolonier - Wikipedi

Malldiskussion:Nordiska kolonier - Wikipedi

Den snabba takt med vilken Europa växte i rikedom och makt var oförutsägbar i början av 1400-talet eftersom det hade varit upptagen av inre krig och långsamt återhämtade s NMKL Nordisk Metodikkomité for næringsmidler och dess standarder . DS, NS, SFS, SS Nationella standarder från Danmark, Norge, och därmed rödare kolonier.Efter konfirmering med oxidastest kan dess a kolonier med säkerhet uteslutas som koliforma bakterier

kolonier, där bl.a. fynd från tusentals gravhögar, sopki, vittnar om en rent nordisk bosättning. Till de viktigaste av dessa hör Staraja Ladoga, Holmgård (nutida Novgorod), Smolensk och möjligen delar av Kievriket. Handelsvaror som pälsverk, slavar, vapen, vax, honung oc Franska kolonier 1914. Utomeuropeiska departement.Med den fjärde republikens nya författning 1946 gjordes fyra kolonier till utomeuropeiska departement (franska département d'outre-mer).Dessa är likställda med övriga departement i Frankrike och således integrerade delar av den franska staten (jämför Hawaii och Alaska inom USA) Ved afslutningen af Napoleonskrigene fik Frankrig de. Även om nordmännen hade utforskat och koloniserat nordöstra Nordamerika c. 1000 CE , en senare och mer känd våg av europeisk kolonisering av Amerika ägde rum i Amerika mellan omkring 1500 CE och 1800 CE, under Exploration Age . Under denna tidsperiod började flera europeiska imperier - främst Spanien , Portugal , Storbritannien och Frankrike - att utforska och göra anspråk på de. De svenska kolonierna i Afrika och Central- och Nordamerika var sammanlagt fyra till antalet mellan åren 1638 och 1878.De två första kolonierna, Nya Sverige och Svenska Guldkusten bedrevs som privata kompanier med kungligt privilegiebrev. Kolonierna tillkom i en tid av ökad betydelse för långdistanshandeln, se Triangelhandeln.. Den svenska statsledningen med Axel Oxenstierna i spetsen. För det första kunde det kasta nytt ljus över den tidiga Nordiska erfarenheten i Nordamerika, först underbyggd av Helge Ingstad, en upptäcktsresande och hans fru, Anne Stine Ingstad, en arkeolog. År 1960 upptäckte de resterna av en Vikingaincampment i Newfoundland som daterades till år 1000., Men de enda redogörelserna om hur och varför vikingar reste till den nya världen, för att.

Vikingarnas historia, kultur och tradition Vikingatiden

Samtida länder. Danmark; Finland; Island; Norge; Sverige; Histori Alfonso XIII (1886-1931) 50 centimos 1910, XF-UNC. 300 SEK. Batavian Republic 1 gulden 1795, AU, plantsfel och platsrepo

Nordens historia Nordiskt samarbet

Explore Tidslinje för isländsk historia articles - Wigi.wik De var benägna att betala biljetter för skandinaver som ville resa hem från Sankt Petersburg, något bekvämt med tanke på närhet i avstånd och avlägsnande av stadens mindr Ahmed Pascha, slaktaren : Bonapartes och franska orientarméns överman : mellanösternfrågan för två sekler sedan PD

Danmarks gränsförändringar - Wikipedi

Enligt Wikipedias definition i skrivande stund är en Enhetsstat:en stat som bara består av en statlig enhet med gemensam lagstiftning, till skillnad från en union eller federation, som är en stat sammansatt av flera delstater. Som enhetsstater räknas till exempel Sverige, Danmark och Norge. En viktig skillnad mellan enhetsstater och förbundsstater är enligt vilk De nordiska galerna, normannerna, ryssarna, färöarna och isländarna kom från dessa nordiska kolonier. Vikingarna grundade flera kungariken och jordgubbar i Europa: Isriket ( Suðreyjar ), Orkney ( Norðreyjar ), York ( Jórvík ) och Danelaw ( Danalǫg ), Dublin ( Dyflin ), Normandie och Kievan Rus '( Garðaríki ) Rasen utvecklades från ponnyer som togs till Island av nordiska bosättare på 9 och 10-talet och nämns i litteratur och historiska register genom isländsk historia; den första hänvisningen till en namngiven häst visas på 1100-talet. Hästar vördades i den nordiska myto, en sed som togs till Island av landets tidigaste bosättare

Arbetsvandring blev räddningen för fattigbygdernas folk

Danmarks historiska amt - Wikipedi

 1. Nordisk Korthandel bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv og fra 3. parter. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om cookies, til hvilke formål og hvordan du tilbagekalder dit samtykke ved at slette cookies
 2. stone ytterligare 90 000 år
 3. och nordisk fladdermus. Alla svenska fladdermöss är fridlysta. Fladdermusungar Fladdermöss är sociala djur som gärna bor tillsammans i kolonier. Ofta väljer de ihåli­ ga träd att föda upp ungarna i. Fladdermöss får bara en unge varje år och oftast föds den runt midsommar. Ungen är då naken och blind. Så småning
 4. När radiatorer med elpatroner monteras i fuktiga rum måste riktlinjerna VDE0100-följas. Exempel på anordnande av skyddsområden för elektrisk utrustning enligt VDE 0100 PART 701 för badkar och dusch
 5. Navigationsrutor är mallar som innehåller länkar till artiklar inom ett visst begränsat ämne. Syftet är att användare enkelt ska kunna klicka sig fram mellan artiklarna
 6. Most active pages October 2012. Pages. User
 7. Följ med på en fascinerande resa bakåt i tiden och ta del av de sanna historierna bakom några av de största historiska händelserna. Lär dig mer om den blodtörstige erövraren Tamerlan.

Vikingar: Kända Vikinga

Most active pages July 2019. Pages. User Most active pages 20 October 2012. Pages. User

Titta på Team Bachstad - Avsnitt 4: Team Bachstad i österled i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio Grönland, en självständig nation inom kungariket Danmark, kan verkligen sägas vara en världsskild. Befolkningen täcker mindre än 60 000 i detta, det mest glesbefolkade landet och den största icke-kontinentala ön på jorden 02-04. juni 2011 NORNA:s 41:e symposium: Navne i kystkulture Reserapport: Föreningens besök i Syrien fick stor uppmärksamhet! Under ett niodagarsbesök i Syrien den 14-22 november 2015 möttes Syriska stödkommittén för demokrati av ett stort intresse från.. Medium Tot A B C n n Mv CV F < > n Mv CV F < > n Mv CV F < > Totalt 73 68 27 12 2 0 3 70 286 17 1 2 0 72 0 - 1 - - m-Endo Agar LES 52 50 28 11 1 0 1 50 298 16 1 1 0 52 0

Utgåva . Version 2 (2019-12-20) Ansvarig utgivare . Maria Sitell, Avdelningschef för Biologiavdelningen, Livsmedelsverket . Programansvarig . Tommy Šlapokas, Mikrobiolog vid B Livsmedelsverkets kompetensprovningsverksamhet är ackrediterad gentemot stan-darden EN ISO/IEC 17043:2010. rden kräver att deltagarnas resultat vid Standa behov ska kunna grupp Norska kolonier. Kurländska kolonier. Norden. Baltikum. Redigera. De Nordiska ländernas koloniala företag bedrevs till stor del genom kolonialkompanier. Vissa av dessa, till exempel Svenska Ostindiska Kompaniet, bedrev endast handel, utan att tillskansa sig territorier med olika metoder Lista över före detta danska kolonier. Danska Indien : Tranquebar på Koromandelkusten i nuvarande Tamil Nadu 1620- 1845. Serampore (danska Frederiksnagore) i Västbengalen 1755 -1845 och Balasore i Orissa 1763 -1845. Nikobarerna 1784 - 1868

Norska kolonier. En koloni kan definieras som ett område som hör till ett land, men som inte är en riktig del av det, men som inte heller har inre självstyre. Historiskt brukade kolonier ha särskilda lagar som bestämdes av kolonimakten och som gav svagt lokalt styre utan snarast direkt styre från kolonialmaktens sida Svensk-norska unionen 1814-1905 (personal- och realunion). Skandinaviska myntunionen med Danmark och Sverige 1873-1924 (valutaunion). Nutida unioner. Nordiska passunionen från 1954 . Schengensamarbetet från 2001 (passunion) Ersätter huvudsakligen Nordiska passunionen. Se äve Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. [1] Det kan även involvera exploatering, samt införandet av kolonisatörernas religion, språk, ekonomi och andra kulturyttringar. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall. Svenska kolonier. För europeiska territorier som varit under svensk kontroll, se Svenska besittningar. Svenska kolonier har utgjorts av fem besittningar varav fyra kortvariga: Nya Sverige, Cabo Corso, Saint-Barthélemy, Guadeloupe och Porto-Novo. Dessa kolonier var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien. Nordisk territorialhistoria. Sverige

FRIMÄRKSSAMLING, 14 album

Historiska unioner. Under historisk tid har Sverige ingått union med en rad stater, varav flertalet är att beteckna som personalunioner, även kallade dynastiska unioner. Dessutom har Sverige deltagit i ett stort antal militärallianser . Norge 1319-1343 och 1362-1364 (personalunion): Magnus Eriksson var kung av Norge 1319-1343 och. Sveriges hertigdömen. I Sverige har hertigdömen tilldelats i huvudsak icke-regerande medlemmar av kungahuset under tre perioder: tidig medeltid, närmast som en utveckling av den äldre jarlatiteln, vasatid, då manliga medlemmar av kungafamiljen tilldelades hertigdömen med betydande rätt till självstyre, samt sedan 1772, då medlemmar av.

Provrör | Din koloni – Antkeepers (Sverige)

Svenska kolonier - Wikipedi

 1. Den nordiska bronsåldern varade i över tusen år - från omkring 1800 f.Kr till 500 f.Kr - och inföll långt senare än i länderna runt Medelhavet. Invandring bidrog till kulturell utveckling. Omkring 2000 f.Kr hade olika erövringsstammar som kommit söder- och österifrån brett ut sig över Norden
 2. Danmarks gränsförändringar. Detta är en översikt över Danmarks gränsförändringar genom historien, räknat från den Estridska ättens (även Ylvingaätten) trontillträde 1047 med Sven Estridsson (ca 1020 - 1074 )
 3. 1582 intogs Wiek av Sverige (Nordiska tjugofemårskriget). Av den estniska besittningen återstod då endast Ösel. 1585 såldes Kurland-Pilten till hertigdömet Kurland. 1645 tillerkändes Sverige Ösel och Wiek (freden i Brömsebro). Älvsborgs lösen 1613-1619; f.d. Svenska Pommern 1814 (freden i Kiel) - 1815 (Wienkongressen
 4. Detta är en navigationsruta till artikelserien Norska kolonier. Till anslutande artikelserier finns även Mall:Nordisk territorialhistoria - Norska kolonier och Mall:Nordisk och baltisk kolonialhistoria. Senast redigerad den 19 juli 2011, kl 18.53. Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om.
 5. Sverige hade framförallt under stormaktstiden ett stort antal besittningar av varierande omfattning och varaktighet i norra Europa.Det svenska stormaktsväldet började med att Revals borgerskap frivilligt anslöt sig till Sverige 1561 och slutade definitivt när panten för det svenska guvernementet Wismar inte löstes in 1903

Vikingatiden Medeltiden Historia SO-rumme

Nordiska kolonialkompanier. Kurländska kolonier. Norden. Redigera. Svenska kolonier har utgjorts av fem besittningar varav fyra kortvariga: Nya Sverige, Cabo Corso, Saint-Barthélemy, Guadeloupe och Porto-Novo. Dessa kolonier var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien. De två första - Nya Sverige och Cabo Corso - bedrevs av kompanier. Svenska kolonier i Nordamerika och Afrika utgjordes av fyra besittningar varav tre var mycket kortvariga. De två första - Nya Sverige och Cabo Corso - bedrevs som privata företag, kompanier med kungligt sanktionerat monopol, så kallade privilegiebrev.Besittningarna var huvudsakligen inriktade på handel; Nya Sverige var det enda försöket till en egentlig koloni med inriktning på.

Vad ingick i hemgiften? | varldenshistoriaKrigsfångar tvingades slåss för Karl XII | varldenshistoriaCamponotus herculeanus (hushästmyra) - Hästmyra – AntkeepersVikingarnaPPT - RITS Räddningsinsats till sjöss PowerPoint