Home

Vad är dysfagi

Allt du behöver om dysfagi - Allt om dysfag

Dysfagi är ett samlingsbegrepp för symtom på svårigheter att äta och svälja. Sväljssvårigheter är ett delproblem vid flera olika sjukdomar, bland annat en del cancerformer och vissa neurologiska sjukdomar Det finns flera anledningar till att dysfagi hos äldre är så vanligt. När kroppen åldras är det normalt att matstrupen slits och att musklerna som styr sväljandet förslappas. Med tiden innebär de här förändringarna att det kan ta längre tid att tugga och svälja, och att matrester blir kvar i munnen eller hamnar i de övre luftvägarna efter att de svalts ner Dysfagi är en störning av ät- och sväljningsförmågan. Sväljningen brukar normalt delas upp i tre faser; oral-, faryngeal- och esofagealfas och avvikelser kan förekomma på samtliga faser. Sväljningen aktiveras från hjärnbarken och framförallt från hjärnstammen, varpå skador i dessa områden ofta medför dysfagi vad är dysfagi? personer med dysfagi har svårt att svälja och kan till och med uppleva smärta vid sväljning (odynofagi). Vissa människor kan vara helt oförmögna att svälja eller kan ha problem med att säkert svälja vätskor, livsmedel eller saliv

Vad är dysfagi? Svårigheter att äta drick på normalt sätt, problmen kan vara lokaliserade i mun, svalg, matstrupe, symtom varierar från lätt känsla av att stätta i halsen till allvarliga kvävningsanfall. Normal sväljning - faser. Pre oral fas Oral fas Faryngeal fa Dysfagi är svårigheter att äta och svälja. Den med tilltagande muskelsvaghet saknar ofta den nödvändiga kraften att kunna hosta om mat eller dryck hamnat i fel strupe. Felsväljningen kan då innebära risk för sjukdomar i luftvägarna

Dysfagi orsaker och riskfaktorer. Det är oklart hur utbredd dysfagi är mellan olika inställningar. Men konservativa upattningar tyder på att detta tillstånd påverkar 15 procent av den äldre befolkningen. Enligt det amerikanska folkräkningsbyrån var 2010 befolkningen av personer med dysfagi över 65 år 40 miljoner svensk engelsk. Sväljningssvårigheter, även kallad dysfagi, är tugg- och sväljsvårigheter. Svårigheterna kan förekomma i olika faser av sväljningen och delas därför ofta in i oral dysfagi, faryngeal dysfagi och esofageal dysfagi Diafragmabråck drabbar nämligen 1 av 10 personer, som i övrigt är friska, och gör det därför till den vanligaste orsaken till dysfagi, sväljsvårigheter. Läs mer om diafragmabråck och vanliga symtom Dysfagi är alltså ett potentiellt livshotande tillstånd och prioriteras därför högt av alla inblandade professioner. VEM GÖR VAD? Strokevården ser olika ut i vårt land men gemensamt är att en första sväljscreening görs av strokeavdelningens personal

Dysfagi innebär att en person har onormal sväljningsförmåga. Problemen kan finnas i munnen svalget eller matstrupen. Symptomen kan variera från en känsla av upphakning i samband med ätande och drickande till allvarliga kvävningsanfall på grund av felsväljning Vad är behandlingen av dysfagi? Det finns olika behandlingar för olika typer av dysfagi. För det första använder läkare och talsprogologer som testar och behandlar sväljningsstörningar en rad olika tester som gör det möjligt för dem att titta på delarna av sväljningsmekanismen. Ett test, kallat en fiberoptisk laryngoskopi, låter. Vad är dysfagi? Dysfagi, ett samlingsbegrepp för tugg- och sväljsvårigheter, innebär svårigheter att tugga eller att svälja mat och dryck vilket kan leda till minskad aptit och näringsbrist eftersom man inte får i sig tillräckligt med mat

Dysfagi - sväljsvårigheter hos vuxna - 1177 Vårdguide

  1. Vad är dysfagi? Dysfagi är svår att svälja och kan orsakas av ett antal faktorer. En typisk svälja involverar flera olika muskler och nerver; Det är en komplex process: Att se, luktas och smaka - när vi ser, luktar eller smakar mat eller dryck producerar vi saliv,.
  2. Dysfagi är ett samlat begrepp för problem med att tugga, hantera och svälja mat och dryck. För en säker sväljning ska mycket fungera. Läpparna ska slutas för att maten inte ska trilla ur munnen
  3. Vad är dysfagi? Dysfagi definieras som svårigheter att svälja mat eller vätska på grund av sjukdom eller sjukdom. Det inträffar när du behöver ta mer tid eller ansträngning för att flytta mat från munnen till magen, eller så kanske du inte kan flytta matbolusen från munnen, vilket resulterar i kvävning eller aspiration av maten
  4. Vad är dysfagi? Dysfagi innefattar många olika pro-blem. En del kallar ätsvårigheter för dysfagi. För andra innebär det svårighe-ter när födan skall passera från munnen till svalget. Ytterligare andra har en fa-ryngeal dysfagi med risk för aspiration och lungkomplikationer. Esofageal dysfagi upplevs som en stoppkänsla
  5. Dysfagi är tugg- och sväljproblem. Dysfagi kan finnas både hos barn och vuxna. Gemensamt för både barn och vuxna är att orsaken till problemen oftast finns i nerv- muskelfunktionen på grund av neurologisk sjukdom eller skada

Dysfagi är ett annat ord för ät- och sväljsvårigheter. Vid dysfagi kan man ha svårt att tugga eller att ha kontroll över mat och dryck i munnen. Både barn och vuxna kan drabbas av dysfagi. Orsakerna kan vara en skada i hjärnan eller nervsystemet, tumörer eller olika missbildningar i munnen, svalget eller matstrupen Dysfagi är den medicinska ordet för svårt att svälja. Detta symptom är oftast på grund av ett problem i matstrupen (matstrupen). Mindre vanligt, ett problem på bak i munnen, eller något pressning på matstrupen, kan orsaka problemet. Det finns en rad olika orsaker till dysfagi - diskuteras nedan. Svårighetsgraden av dysfagi kan variera VAD ÄR SVÄLJSVÅRIGHETER? Sväljsvårigheter, även kallat dysfagi, är ett symtom på svårigheter att transpor-tera mat, dryck, mediciner och saliv ef-fektivt och säkert från munhålan till magsäcken. När problematiken att sväl-ja berör munhåla och svalg, men inte matstrupen, kallas detta mer specifikt för orofaryngeal dysfagi dysfagi. Dysfagi är den medicinska termen för symptom på sväljningssvårigheter. Även om de klassificeras under symtom och tecken i ICD-10, används ibland som ett villkor i sig själv. Människor med dysfagi är ibland omedvetna om att ha det. Det kan vara en känsla som antyder svårigheter vid passage av fasta ämnen eller vätskor från munnen till magen, en brist på svällande sensation eller olika andra brister i sväljmekanismen Orofaryngeal dysfagi kan definieras som nedsatt förmåga att hantera mat och/eller dryck i mun och svalg och föra den säkert vidare till matstrupen [2]. Orofaryngeal dysfagi ökar risken för aspiration, pneumoni, malnutrition, dehydrering och social isolering. Multidisciplinärt samarbete är nyckeln till effektiv utredning och behandling [3]

Dysfagi :: Tenscefar

Vad är de långsiktiga utsikterna? Dysfagi kan vara skrämmande, men det är inte alltid ett kroniskt tillstånd. Låt din läkare om svältsvårigheter och andra symtom på GERD som du upplever. Svårighets svälja i samband med GERD kan behandlas med receptbelagda läkemedel för att minska magsyran Dysfagi är betydligt vanligare hos personer som är över 85 år. Detta beror både på att de oftare drabbas av sjukdomar som leder till sväljsvårigheter och att matstrupen slits över tid. Behandling av dysfagi. Dysfagi kan inte alltid botas men det finns flera olika sätt att behandla besvären. Här kan du läsa om några av de vanligaste

Vad är dysfagi? - SL

2. Esophageal dysfagi . Esophageal dysfagi, även kallad låg dysfagi, förekommer i den distala matstrupen och kännetecknas av en känsla av mat fångad i matstrupen. Dysfagi som uppstår vid både förtäring av fasta ämnen och vätskor är förknippat med störningar i matstrupen rörelse, och kan också vara förknippade med bröstsmärta Vad är dysfagi? Dysfagi är det medicinska ordet för svårighet att svälja. Detta symptom beror vanligtvis på ett problem med magehålan (matstrupen). Mindre vanligt kan ett problem på baksidan av munnen, eller något som pressar på matstrupen, orsaka detta symptom Vad är dysfagi? Personer med dysfagi har svårt att svälja och kan också uppleva smärta vid sväljning. Vissa kan vara helt oförmögen att svälja eller kan ha problem med att svälja vätskor, mat eller saliv Dysfagi: Vad kan du göra själv? Tyvärr är det med dysfagi inte möjligt att förhindra att symptom uppstår. Minst avstå från rökning och alkohol minskar risken för ondartad cancer väsentligt. I allmänhet, om du har dysfagi eller halsbränna, bör du söka läkarvård tidigt Vad är definitionen av dysfagi? Dysfagi betyder svårigheter att svälja. Om du har dysfagi behöver du mer tid och mer ansträngning för att avsluta en sväljningsprocess. Alla kan ha svårt att svälja ibland, och detta behöver ingen behandling

Dysfagi - svårt att svälja - om sväljsvårighete

Vad är dysfagi? Dysfagi är när du har svårt att svälja. Du kan uppleva detta om du har gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Dysfagi kan förekomma ibland eller regelbundet. Frekvensen beror på hur mycket din reflux och din behandling är. OrsakerReflux och dysfagi. Kronisk återflöde av magsyror i din matstrupe kan irritera halsen Dysfagi är ingen diagnos i sig utan ett symtom eller komplikation vid flera olika tillstånd och sjukdomar. Vanligast är dysfagi hos dem med neurologiska sjukdomar, speciellt efter en stroke, men förekommer även i samband med hjärtsvikt, KOL och vissa cancerformer. Samtliga av dessa sjukdomar drabbar framförallt äldre Behandlingar för dysfagi: när du har svårt att svälja. 4 minuter. Dysfagi är en sjukdom som kan uppstå av flera skäl. På grund av detta finns det olika behandlingar. Det är faktiskt nödvändigt att fastställa en korrekt diagnos för att välja ett lämpligt tillvägagångssätt. Lär dig om behandlingarna för dysfagi i dagens artikel Vad orsakar dysfagi? Orsakerna till dysfagi kan vara många. Vanligast förekommande är sväljningssvårigheter i samband med stroke. I de flesta fall försvinner dock symptomen inom några veckor efter insjuknandet. Det är viktigt att de strokepatienter som har dysfagi får information på ett tidigt stadium om vilken hjälp som finns att få

Dysfagi & sväljsvårigheter - Symtom och behandling IQor

Vad är dysfagi? Dysfagi innebär svårigheter att äta och dricka. Det finns många olika orsaker till dysfagi, en vanlig orsak till dysfagi hos vuxna är stroke. En stroke innebär en propp eller en blödning i något av hjärnans blodkärl. Upp till 50 procent av alla som får stroke har sväljsvårigheter Dysfagi är den medicinska termen för symtomen på svårighet att svälja, härledd från latin och grekiska ord som betyder svårighet att äta. Mekanism för att svälja . Att svälja är en komplex handling. Mat tuggas först i munnen och blandas med saliv. Tungan driver då den tuggade maten i halsen( svalg) Lär dig om dysfagi, svårigheter att svälja, vad som orsakar det och hur du kan arbeta med att behandla det Vad är dysfagi? Dysfagi är en term som betyder svårigheter att svälja. Det är oförmågan av mat eller vätska att passera lätt från mynningen, in i halsen, och ned i matstrupen till magsäcken under processen med att svälja

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande Vård och bemötande. Det är viktigt att visa att man har gott om tid då stress har en negativ påverkan på personens förmåga att kommunicera. Om du inte förstår vad personen säger ska du inte ge intrycket av att du gör det. [1] Tipsa & dela artikeln Dysfagi. Nån som har dysfagi? Allt hos mig pekar åt det hållet är så jävla nervös och rädd hatar den här jävla ms skiten och vad den gör med min kropp önskar bara jag va normal. Jag har antagligen Dysfagi. Har fått hjälp med knep av min arbetsterapeut som tidigare jobbat på dysfagi mottagning

Isosource Junior Energy Fibre

Kvarstående dysfagi efter stroke beräknas till 7 procent av alla som drabbas av stroke. Upattningsvis tillkommer varje år 175-210 patienter med kvarstående dysfagi efter stroke. Vid neurologisk sjukdom (ALS, MS, Parkinsons sjukdom) får mellan 40-90 procent dysfagi. I framskridna skeden av ALS och Parkinsons sjukdom har de flesta av. sväljsvårigheter. Att leva med dysfagi innebär att man måste anpassa sin vardag till de ätproblem man har. Att äta och dricka är en komplicerad process Ätandet börjar redan innan maten kommit in i munnen. Uppmärksamheten riktas mot tallriken, man överblickar vad som finns på den och greppar bestick för att föra maten till munnen Ny broschyr: Dysfagi Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu finns en ny broschyr riktad till personal inom äldrevården Ca 30 st/år i Västerbotten. Ålder 71-80 år, 30-70 % av äldre har dysfagi. 5-13% har en organisk dysfunktion varav hiatushernia är vanligast. Varför sitter den främmande kroppen fast: -Spasm nedanför den främmande kroppen, lokal dehydrering. -Koordinationsrubbning i den longitudinella muskulaturen. -Organisk förträngning Vad är den långsiktiga utsikterna? Dysfagi kan vara skrämmande, men det är inte alltid ett kroniskt tillstånd. Varning din läkare till sväljningssvårigheter och andra symtom på GERD som du upplever. Svårighetssväljning i samband med GERD kan behandlas med receptbelagda läkemedel för att minska magsyra

Sväljningssvårigheter, dysfagi, är mycket vanligt, man räknar med att cirka 20 000 individer i Västernorrland har mer eller mindre svårt att svälja. Sväljningssvårigheter kan medföra allvarliga komplikationer och bör därför utredas och, om möjligt, behandlas. Inom vården skiljer man mellan reell dysfagi och globus. Reell dysfagi Dysfagi är en medicinsk term som hänvisar till en utfodrings- eller sväljningsstörning. Om ditt barn har svårt att svälja hennes mat eller andra svårigheter när man äter så kan det vara ett tecken på dysfagi. Låt oss först förstå vad exakt det är, hur det händer, hur kan du identifiera det och vad är behandlingen? Vad är.

Sväljsvårigheter/Dysfagi Nestlé Health Scienc

Vad är dysfagi? - sll . Vad är dysfasi? imt: Skrivet av: Wondergirl. Vad det är för prognos på dysfasin är helt olika från barn till barn, vissa växer ur det och pratar normalt som tonåringar, medan andra måste lära sig att leva med det, hur det blir för te.x. just Elvira kan de förstås inte svara på ä Vad är en synonym och ett motsatsord? Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt

Vad är dysfagi? den medicinska termen för fysisk svårighet att svälja eller känslan av svårighet att svälja är dysfagi., Ibland åtföljs dysfagi av smärta. Den medicinska termen för smärta vid sväljning är odynofagi vad är en nivå 3 nationell dysfagia diet? a level 3 national dysfagia diet innehåller fuktiga livsmedel i bitar av bettstorlek., Dessa livsmedel är lättare för dig att tugga och svälja. Undvik livsmedel som är hårda, klibbiga, krispiga eller mycket torra. Tunna vätskor kan behöva förtjockas om de är svåra för dig att svälja

Än värre är lidandet när de möter människor inom vården som inte känner till vad dysfagi är och vilka möjligheter som står till buds för att lindra besvären. Ett vanligt problem för en dysfagiker är felsväljning med hosta eller kvävningsattacker. Luftvägen skall stängas till i samband med en sväljning Konklusion: Dysfagi är ett svårt symtom med både fysiska och psykiska hinder. Dysfagi ger upphov till rädsla, begränsningar, kontrollbehov, anpassning men drabbade personer kan ändå uppleva trygghet i vissa situationer tillsammans med andra förstående individer. Även om dysfagi kan ha en negativ inverkan på livet kan känslan a

Dysfagi (svårt att svälja) - Netdokto

Dysfagiteam. Posted by Elin in livet and tagged with dysfagi juni 15, 2009. Idag ska vi till habiliteringen och visa upp Molls färdigheter gällande mat. Hon har just inga färdigheter inom den ramen.. Jag bjuder på yoggi, puréer, saft, glass (!) och annat gott, men det är inget som smakar Dysfagi, dysartri, nackmuskeldystoni (vanligen framåtböjd nacke, så kallad antecollis), stridorös andning på grund av stämbandsdystoni och affektinkontinens kan uppkomma tidigt eller sent i förloppet. Om vilotremor finns är den ofta av myoklon typ. Symtomprogressen är snabbare än vid PS. Viss effekt av levodopabehandling kan ofta ses Findus Special Foods erbjuder konsistensanpassad & näringstät kost anpassat för de med tugg- & sväljsvårigheter. Alla har rätt till matglädje Dysfagi: Vad som händer under en sängprövning vid säng Vad är en sängprövning vid säng vid dysfagi? En svalstundersökning på sängen är ett test för att se om du kan ha det dysfagi. När du har dysfagi har du svårt att svälja. Dysfagi kan ibland leda till allvarliga problem Vad döljer sig under begreppet dysfagi? - Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta förbisett symptom som drabbar en stor grupp patienter, ungefär 8 % av befolk-ningen, vilket kan jämföras med att 1 % har celiaki. En variant på symptomet är att patienten känner att den nedsvalda klunken eller tuggan fastnar i matstru-pen

Dysfagi - sväljsvårigheter är vanligt hos äldr

Vad är polyfarmaci? Polyfarmaci är användningen av flera läkemedel samtidigt av en person. Med andra ord betyder det att det finns många olika läkemedel. Vanligtvis har en person som har ganska många piller mer än ett medicinskt tillstånd. Det finns ingen enda definition av polyfarmaci. Det definieras inte som över ett visst antal. Vad är znachet? Denna fråga - det är inte ovanligt. Det finns dysfagi och 18-22% av patienterna polikliniker. Dispergerbara tabletter behöver inte dricka vatten. Det är därför de är perfekt för dem som är förlamad och sängliggande. Föredrar liknande medel upptagna människor och resenärer Det är inte avsett att ersätta diskussionen mellan dig och tal-och Språkterapeuten, men kan fungera som utgångspunkt för diskussion. Om du efter att ha läst det har några problem eller behöver ytterligare förklaring, diskutera detta med en medlem av vårdteamet som tar hand om dig., vad är dysfagi

Vad är tjockt och lätt? Thick & Easy™ är utformad för att lätt förtjocka mat och vätskor för patienter som har svårt att svälja (dysfagi) t.ex. tillstånd som stroke, Parkinsons sjukdom, muskeldystrofi, motorneuronsjukdom, multipel skleros, maligniteter i munhåla och svalg, neurologiska störningar orsakad av skada eller. Vad menas med normalflora? Svarade 4 aug. 2021 · Författaren har 5 tnsvar och 497,9 tn visningar av svar. Den mängd bakterier man väntar dig hitta i en friska personer. Mage/mun/tarm. Uppdaterad 26 sep. 2021 · Författaren har 2,9 tnsvar och 1,8 mn visningar av svar. Vad är moraliskt rätt men lagligt fel Vad är dysfagi, vilka är symptomen och hur görs behandlingen Dysfagi kan beskrivas som svårigheter att svälja, vilket vanligtvis benämns orofaryngeal dysfagi, eller som en känsla av att ha fångat mat mellan munnen och magen, som vanligtvis benämns esofagus dysfagi. Dysfagi kan inkludera smärta sväljning, kvävning, dregling, förlängd tuggning, rensning av halsen, oförmåga att stänga läpparna och till och med avstötning eller utvisning av mat genom tungan. För att bestämma dess ursprung kan läkaren vädja till olika studier, t.ex. esofageal manometri, a röntgen eller en esophagogastroduodenoscopy. Det är känt som esofageal manometri till en.

Vad orsakar dysfagi? Vissa tillstånd förknippade med dysfagi påverkar området i nedre halsen, främst tillstånd där det finns onormala nerv eller muskler som styr funktionen i halsen. Detta område är också det område från vilket luftstrupen, den huvudsakliga luftvägen som leder till lungorna, börjar Vad är dysfagi? Tecken och symtom på olika typer av dysfagi; Vad är dysfagi? dysfagi är det medicinska begreppet för svårigheter att svälja. I det här fallet svårighet inte bara innebär att förmågan att flytta mat och drycker från halsen till magen är hämmad men det kan också vara smärta när man sväljer. Ibland är förmågan att svälja helt nedsatt

Afasi, dysartri, dysfagi - vardhandboken

Så kan du själv lindra dysfagi. Om du sökt vård som rekommenderat kommer du få råd av din läkare kring vad du kan eller bör göra. Om du fått sväljsvårigheter under eller efter en infektion, som till exempel covid-19, tipsar 1177 Vårdguiden om att prova detta: Sitt upp när du äter; Böj ner hakan när du sväljer; Tugga maten vä Vad är dysfagi. Symptom och behandling. matstrupen sjukdomar - läkare kommentarer och rekommendationer Vad är dysfagi? Dysfagi är ett tillstånd där en person kan inte svälja ordentligt. Det kan potentiellt vara allvarliga som de kunde kvävas, utan att ens veta det i vissa fall. Se dypshagia.org eller asha.org Den törta killnaden mellan dyfai och dyfagi är att Dyfai är en oförmåga att använda talat pråk och Dyfagi är ett medicinkt ord för välja problem. Dyphaia Afai är en oförmåga att förtå och formulera pråk på grund av kador på pecifika hjärnregioner. Denna kada oraka vanligtvi av en cerebral vakulärolycka (troke) eller huvudtrauma; emellertid är detta inte de enda möjliga. Åtgärder vid dysfagi är viktigt. Debattreplik i Läkartidningen den 26 november 2018 av Anna Lord, Johanna Kain, Mattias Fredricson och företrädare för projektledningen NR strokevård. Socialstyrelsen delar helt bilden av att dysfagi är ett tillstånd med stor svårighetsgrad och att åtgärder för detta är viktiga

Vad Är Dysfagi (Svårighet Att Svälja)? / NIDCD Yakarand

dysfagi är den medicinska termen för sväljningssvårigheter. Dessa kan antingen vara akuta eller utvecklas till ett kroniskt symptom som kan ha flera orsaker. Behandling mot dysfagi riktar sig mot orsaken till obehag och kan inkludera sväljbehandling, medicinering och kirurgi. Vad är dysfagi Dysfagi Översikt Definitioner Epidemiologi Etiologi Sväljningsfysiologi Diagnostik Anamnes [Debut och progress. Plötslig vid exempelvis främmande kropp i esofagus; Progredierande dysfagi talar mer för tumör; Duration - Hur länge har besvären funnits? Variation? Viktnedgång - Alarmsymptom] Vad är svårt att svälja (fast, flytande, saliv) Dysfagi definieras som svårighet att svälja. Det kan sträcka sig i svårighetsgrad från milda sväljproblem till fullständig oförmåga att svälja mat eller dryck. Behandling med VitalStim. VitalStim® Terapi är en säker och effektiv behandling för patienter som lider av svårigheter att svälja eller har fått diagnosen dysfagi

Symptom vid undernäring

Video: Sväljningssvårigheter - Dysfagi Flashcards Quizle

hp_mc_paediatrics_grid_pushProgressiv supranukleär pares (PSP) – vad är detRyggsäckPeptamen AF | Nestlé Health Scienceoptifibre

Dysfagi dysfagi sammanfattning dysfagi innebär svårt att svälja, och för att bena ut orsaken är det viktigt med andra frågor. ofrivillig viktnedgång, vad so Vid behandling av dysfagi rekommenderar logopeden lämpliga konsistenser och hjälpmedel för måltider med utgångspunkt från undersökningsresultaten. Vad gör logopeden. Hos logopeden Det ändrade hela mitt liv Samtliga bilder på webbplatsen är tagna av fotograf Yanan Li om inget annat namn anges Vad är dysfagi? dysfagi är svårigheter att svälja orsakad av sjukdom eller dysfunktion i mun, svalg, struphuvud eller matstrupe. Dysfagi kan orsakas av tillstånd som cancer, neurologiska störningar eller till och med halsbränna. Symptom inkluderar mat som fastnar,.