Home

Högskolebehörighet

Högskolebehörighet och meritpoäng. Här kan du läsa om behörighet för högskola och universitet. Du guidas genom urvalsprocessen och lär dig att skilja på grundläggande behörighet och områdesbehörighet. Du får även lite tips på vad du bör ha i åtanke när du väljer gymnasieprogram för att dina chanser att bli antagen ska bli. Grundläggande behörighet eller högskolebehörighet betyder att du är behörig att läsa på högskola och universitet. Läser du ett högskoleförberedande program får du den grundläggande behörigheten genom att du tagit din gymnasieexamen. Det går också bra att få grundläggande behörighet till högskola och universitet på ett yrkesprogram genom att välja till vissa kurser

Högskolebehörighet är de kriterier och krav som ställs för att kunna ansöka till grundutbildning vid ett universitet eller högskola. Sverige Grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Grundläggande behörighet för högskoleutbildning innebär att. Grundläggande behörighet till högre studier. För att ha rätt till att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar behöver du ha grundläggande behörighet, även kallat högskolebehörighet eller gymnasiekompetens För att få grundläggande högskolebehörighet krävs det att du läser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna hittar du i valbara kurser 100 p samt i det individuella valet samt som utökade kurser. Planerar du att fortsätta att studera på högskola med naturvetenskaplig inriktning, bör du välja fördjupningsområdeskurser med. Om du vill både gå ett yrkesprogram och få grundläggande behörighet för vidare studier kan du välja till kurser som behövs. Här kan du få klarhet i hur det fungerar med högskolebehörighet på gymnasiet Grundläggande högskolebehörighet Om du vill, så kan du läsa grundläggande högskolebehörighet i naturbruksprogrammet. För att få grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammets 2500 poäng läser du svenska 2, svenska 3 och engelska 6 samt de kurser som ingår i den yrkesutgång du valt

Högskolebehörighet och meritpoäng - Gymnasiu

Krokslättsgymnasiet - Mölndal

Särskild högskolebehörighet för olika utbildningar. Förutom grundläggande behörighet krävs det ofta att man också har läst andra kurser. Du som väljer att läsa Matematik 2a får särskild behörighet som krävs för bland annat: Djursjukskötare Hippolog Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjö Regeringen vill förändra gymnasieskolans yrkesprogram, så att huvudalternativet blir att alla elever får högskolebehörighet. Det är det enskilt viktigaste förslaget för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna, säger Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv Grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram med möjlighet att välja bort - det var en reform som för bara några månader sedan såg ut som den skulle bli verklighet. Men på grund av positioneringar inför valet röstades förslaget idag ner i riksdagen Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram (docx, 68 kB) Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram (pdf, 81 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram och tillkännager detta för regeringen På Tenhults naturbruksgymnasium kan du få grundläggande högskolebehörighet samt särskild behörighet inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, vilket ger dig möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst - veterinär, djursjukskötare, agronom, maskinförare, djurskötare, hippolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör.

Grundläggande Behörighet & Högskolebehörighet Gymnasiekol

Högskolebehörighet - Wikipedi

 1. Svar: För studier på utländska universitet krävs vanligtvis att du har avslutat gymnasiet, det är dock upp till varje skola att bedömma dina betyg så kraven kan variera. På språkkurser och amerikanska community colleges kan man ofta komma in utan högskolebehörighet. För att f
 2. Yrkesexamen + högskolebehörighet = sant. Det är måndag förmiddag och på en lektion i kursen Svenska 3 sitter elever från restaurang- och livsmedelsprogrammet som just nu håller på att skriva en vetenskaplig rapport. Läraren Margareta Främberg inleder lektionen med att repetera hur rapporten ska struktureras
 3. Reella möjligheter till grundläggande högskolebehörighet för elever på yrkesprogram? Skolinspektionen granskar i vilken utsträckning elever på yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskoleutbildning inom ramen för sin gymnasieutbildning. Allt färre elever söker sig till yrkesprogrammen

Rätten till grundläggande högskolebehörighet utan aktiv begäran (doc, 58 kB) Rätten till grundläggande högskolebehörighet utan aktiv begäran, mot_201314_ub_521 (pdf, 139 kB Högskolebehörighet. På samtliga av Ryssbygymnasiets utbildningar har du chansen att läsa till den grundläggande behörighet som krävs för att vara behörig till högskolor och universitet. Vissa utbildningar kräver förutom en grundläggande behörighet, även vad som kallas för en särskild behörighet. Denna består av specifika. Läs mer om högskolebehörighet på studera.nu. Särskild högskolebehörighet. Många utbildningar på högskola eller universitet kräver att du har läst andra ämnen eller kurser också. Det kallas särskild behörighet. Om du läser ett yrkesprogram kan det vara möjligt att få viss särskild högskolebehörighet

Grundläggande behörighet på folkhögskol

Majoritet för högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Kristina Axén Olin (M). Foto: Fredrik Wennelund. Åsa Fahlén, LR. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Svetsare. Foto: Pixabay. yrkesprogram Sedan gymnasiereformen 2011 har söktrycket på yrkesprogrammen minskat kraftigt. Att välja till ämnen som ger möjlighet att läsa vidare är svårt i. Särskild behörighet för dig som ska komplettera. Från och med hösten 2012 får du som läser in en kurs på komvux betyg i de nya gymnasiekurserna i skalan A - F. Den går från 10,00-20,00. Vilka kurser som krävs för att bli behörig till ett visst område, ser du här i områdesbehörigheterna Högskolebehörighet. På samtliga av Ryssbygymnasiets utbildningar har du chansen att läsa till den grundläggande behörighet som krävs för att vara behörig till högskolor och universitet. Vissa utbildningar kräver förutom en grundläggande behörighet, även vad som kallas för en särskild behörighet. Denna består av specifika. Positivt förslag med högskolebehörighet på alla gymnasieprogram Med relativt enkla medel kan gymnasieskolans yrkesprogram generera studenter med en grundläggande högskolebehörighet. Något som togs bort 2011, vilket medfört ett minskat antal sökande till yrkesprogrammen

Regeringen föreslår att alla yrkesprogram i gymnasiet måste innehålla kurser som ger högskolebehörighet från hösten 2019. Eleverna ska dock kunna välja bort de kurserna Högskolebehörighet. Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet efter att ha läst Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk. Dessa kurser kan du välja i ditt individuella val Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Ett yrkesprogram är som det låter på namnet, ett program som leder dig till ett yrke. Programmet ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL) Ge yrkesprogrammens elever högskolebehörighet. Inom besöksnäringen finns ett flertal yrken där det råder en stor brist på personer med rätt utbildning. Utvecklingen måste brytas. Ett viktigt steg är att gymnasiets yrkesprogram ger eleverna högskolebehörighet. Hela samhället gynnas av att vi har personer som kan ta olika spår i.

Högskolebehörighet på Öknaskolans Naturbruksgymnasium

 1. dre grupp yrkeselever, 8 procent, som svarar att de ville läsa in högskolebehörigheten men att det inte gick
 2. ister Anna Ekström att högskolebehörighet ska ingå i alla gymnasieutbildningar. Initiativet välkomnas av Byggföretagen, som ser att det är en viktig del i arbetet för att öka söktrycket till yrkesprogrammen, däribland bygg- och.
 3. skat. Förslaget om att återinföra högskolebehörighet är därför ett viktigt steg i rätt riktning och något som byggsektorn har drivit på under lång tid
 4. Utbildningar med högskolebehörighet. På Uppsala estetiska får du inte bara högskolebehörighet eller möjligheten att jobba med det du är intresserad av. Våra utbildningar Du får också lära dig att använda din kreativitet så att du kan hittar fler lösningar och tänka nytt. När du.
 5. Allmän kurs ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier. Det är också kursen för dig som redan har examensbevis eller slutbetyg från gymnasieskolan men vill öka din behörighet och konkurrenskraft inför studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola

Så fungerar det med högskolebehörighet på gymnasie

 1. Högskolebehörighet; Möjligheter till vidare studier . I skolans programfördjupning ingår svenska 2 och som individuella val erbjuder vi Svenska 3 och Engelska 6. Tillsammans med din yrkesexamen kan du med dessa individuella val få högskolebehörighet.
 2. Kurser i matematik för dig som vill repetera grundskolans matte, läsa upp betygen för att få högskolebehörighet eller vill utveckla dina mattekunskaper
 3. Fler insatser för att yrkeselever ska ges bättre möjlighet till högskolebehörighet. Regeringen fortsätter att arbeta för att elever på yrkesprogrammen ska ges bättre möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Skolverket och Skolinspektionen får varsitt uppdrag gällande detta i regleringsbreven.
 4. ister Anna Ekström (S) om gymnasieutredningen som föreslår att yrkesprogram som exempelvis VVS- och fastighetsprogrammet ska ge högskolebehörighet. Yrkesprogrammen på gymnasiet ska ge behörighet.
 5. Yrkesprogram ger ingen högskolebehörighet. Har du fått höra att Vård- och omsorgsprogrammet inte ger dig någon högskolebehörighet? Det är tyvärr en klassisk fördom som inte stämmer. Inom ramen för din utbildning behöver du bara göra några enkla val och vips så får du grundläggande högskolebehörighet
 6. ska arbetsbelastningen, säger Maria Rönn, gymnasielärare och 1:e vice ordförande i Lärarförbundet
 7. Om Sollefteå gymnasium. Sollefteå gymnasium, en flexibel gymnasieskola med stora valmöjligheter. Här studerar cirka 650 elever på 12 olika nationella program och många flera inriktningar. Vi erbjuder gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Vi har ett brett utbud av intressanta och roliga program
Välkommen till Realgymnasiet i Halmstad! - Realgymnasiet

Högskolebehörighet. Utbildningen ger dig möjlighet till en grundläggande alternativt särskild högskolebehörighet. Programblad. Här hittar du programbladet för restaurang- och livsmedelsprogrammet. Har du frågor om restaurang- och livsmedelsprogrammet? Kontakta vår studie- och yrkesvägledar Många håller med gymnasieutredningen om att högskolebehörighet ska införas men fler är ändå oeniga med utredningens slutsatser när det kommer till hur programmen ska förändras för att inte tappa i attraktivitet Det är inte krångligt egentligen. Hos oss läser du för att få en yrkesexamen men givetvis har du även möjlighet till högskolebehörighet inom 2500 poäng Saknar du betyg och därmed högskolebehörighet? Introduktionsprogrammen är programmen för dig som saknar behörighet till gymnasiets nationella program. På Öknaskolan erbjuder viyrkesintroduktion (IMYNB) och programinriktat val (IMVNB). För oss är det viktigt att du som elev hamnar på rätt plats. Varje elev är för oss lika viktig

Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Teknikprogrammet på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens - yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller. Högskolebehörighet. Utbildningen ger dig grundläggande alternativt utökad högskolebehörighet inom programmets 2 500 poäng. Programblad. Här hittar du programbladet för vård- och omsorgsprogrammet. Har du frågor om vård- och omsorgsprogrammet? Kontakta vår studie- och yrkesvägledar Yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet. Alla nationella program i gymnasiet måste från hösten 2019 innehålla kurser som ger högskolebehörighet. Det föreslår regeringen i en kommande proposition, erfar TT Högskolebehörighet. För allmän högskolebehörighet behöver du läsa svenska 2, svenska 3 och engelska 6. För särskild behörighet behöver du läsa några ytterligare kurser beroende på vilken utbildning du siktar på. PROGRAMKURSER. Här ser du de kurser som ingår i Naturbruksprogrammet

Högskolebehörighet - Naturbruk

Grundläggande högskolebehörighet. För att studera vid högskolor och universitet krävs att man har minst grundläggande behörighet från gymnasiet. Det kan du skaffa dig inom naturbruksprogrammets 2500 poäng, om du läser svenska 2, svenska 3 och engelska 6 samt de kurser som ingår i den yrkesutgång du valt Inlägg om högskolebehörighet skrivna av Kamraten. Mest lästa inlägg. Funderingar om EU-valet 2009; 10 goda skäl att bojkotta EU-vale Högskolebehörighet. När man läser ett yrkesprogram på Bergstrands så har eleverna alltid rätt att välja till kurser mot grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmets 2500 gymnasiepoäng Högskolebehörighet som norm En motion från Socialdemokraterna behandlades också, som bestod av två delar - att successivt öka andelen utexaminerade gymnasiestudenter med högskolebehörighet, och att på sikt införa högskolebehörighet som norm inom Gymnasium Skövde

Visa behörighet - Utbildningsguide

högskolebehörighet. Genom att välja engelska 6 inom ditt individuella val får du grundläggande högskolebehörighet. Historia 1a2 som du måste ha för att söka till exempelvis polishögskolan, ingår i poängplanen. Väljer du dessutom matematik 2 som ditt andra individuella val har du ännu fler högskoleutbildningar att välja mellan Du får en yrkesutbildning och högskolebehörighet. På alla nationella yrkesprogram finns möjlighet att lägga till högskolebehörighet genom programfördjupning och individuellt val. Skolan erbjuder även kurser för särskild behörighet mot utbildningar på högskola och universitet, kontakta SYV för mer information Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning, men även grundläggande högskolebehörighet. I utbildningen ingår cirka 15 veckors APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket är en viktig inkörsport till arbetslivet. Skolan erbjuder praktikplatser till alla, exempelvis på någon av kommunens förskolor eller idrottsanläggningar Högskolebehörighet . När man läser ett yrkesprogram på Bergstrands så har eleverna alltid rätt att välja till kurser mot grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmets 2500 gymnasiepoäng Försäljnings- och serviceprogrammet på Borgarskolan är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta praktiskt med handel i olika former. Programmet vänder sig även till dig som vill kunna starta ett eget företag efter gymnasiet. Försäljnings- och serviceprogrammet startar till hösten och hette tidigare Handelsprogrammet. Du som söker till gymnasiet 2022 kommer alltså att läsa det nya.

Bygg och Anläggningsprogrammet på Bråvalla erbjuder som enda gymnasieskola i Norrköping alla programmets inriktningar, husbyggnad, anläggningfordon, plåtslageri och måleri. Ungefär 30% av våra elever brukar välja inriktningen Husbyggnad till år 2. 70 % väljer någon av våra övriga tre inriktningar Musik - Estet/Sam - Malmö. För dig som vill göra din högskolebehörighet ännu bredare! Alla grenar på Rytmus ger högskolebehörighet, men för dig som vill försäkra dig om att få så bred behörighet som möjligt så är detta grenen för dig Högskolebehörighet på yrkesdansarutbildningen . Alla elever på så kallade riksrekryterande utbildningar med egna examensmål har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Detta kan de göra på olika sätt beroende på vilket utbildning de går därefter studerade extra kurser på gymnasiet för att få högskolebehörighet och därefter inledde högskolestudier Av ett yttrande den 4 september 2018 framgår bl.a. följande. NN skadades i en trafikolycka som 14-åring och orsakades kognitiva besvär av lindrig grad och en lätt finmotorisk störning i vänster hand

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. På den här sidan finns information o.. Vilka godkända gymnasiebetyg som krävs för särskild behörighet till ett antal utbildningar på högskolenivå, se nedan: Apotekare - Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Arbetsterapeut - Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) Ta ansvar för din högskolebehörighet! Många gymnasieskolor nämner högskolebehörighet som något de erbjuder sina elever, eller som något man kan få om man ansöker om det. YRMiS har också nämnt saker som grundläggande behörighet när vi har skrivit om vad som krävs för att läsa till de flesta yrken på högskolenivå Högskolebehörighet Regeringen vill införa en rättighet att skaffa högskolebehörighet på komvux. Rättigheten ska införas 2017 och gälla alla, oavsett ålder och oavsett var man bor i Sverige. Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister. I samband med en pressträff i dag där regeringen presenterade satsningar på skolan i.

Yrkesprogram - Alla Yrkesförberedande Program Gymnasiekol

Yrkesprogram föreslås ge högskolebehörighet: Efterlängtat. Regeringen föreslår att alla gymnasieutbildningar ska bli högskoleförberedande - även yrkesprogrammen. Beskedet är. Efterlängtat förslag: Alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade nyligen ett förslag om att återinföra grundläggande behörighet på de gymnasiala yrkesprogrammen. Enligt Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen, kommer förslaget inte en dag för. Intyg för utlandsstudier. Om du ska studera utomlands kan UHR skriva ett intyg åt dig om att du är grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige. Intyget är inget du måste ha men ibland kan universitetet du söker till be om ett sådant intyg. På intyget skriver vi att du är behörig att studera på högskolan i Sverige och på. Estetiska Programmet. Vårt estetiska program vänder sig till dig som vill få möjlighet att utöva ditt konstnärliga uttryck samtidigt som du läser de gymnasiegemensamma ämnena. Programmet ger högskolebehörighet för konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar Yrkesprogram med möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Yrkesutbildning på Naturbruksprogrammet har tre inriktningar: Djurvård, Lantbruk och Hästhållning. Bygg- och anläggningsprogrammet har inriktning Mark och anläggning

Trådgård på Hvilan Utbildning Kabbarp

Högskolebehörighet - Vaxjo

Här kan du bland annat välja kurser som leder till högskolebehörighet, både grundläggande och i vissa fall särskild, och detta utan att behöva utöka gymnasieprogrammet. För att få Grundläggande behörighet till högskolestudier, välj Engelska 6 och Svenska/Svenska som andra språk 3 inom programfördjupningen Grundläggande högskolebehörighet har störst betydelse för informanternas karriärutveckling då det krävs för att komma vidare mot högskolestudier efter gymnasiet. Nyckelord: Grundläggande högskolebehörighet, yrkesprogram, yrkesutbildning, arbetsmarknad, reform. 4 Förord Vi. Naturvetenskap i kombination med naturbruk. Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram i gymnasieskolan. Ett yrkesprogram ska leda till en yrkesexamen, men det kan också ge dig högskolebehörighet. Du kan välja kurser så att du får högskolebehörighet och med det en bra grund till fortsatta studier på universitet eller högskola Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet. Från och med i höst kommer alla program på Gävles kommunala gymnasieskolor ge högskolebehörighet. Förhoppningen är att locka fler elever till yrkesprogram och jobb i bristyrken

Framtida karriär | FTUHvilan Utbildning i Åkarp – Skåne - Staffanstorp

På ett yrkesprogram kan du får grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste du också läsa ett utökat program om du vill ha grundläggande högskolebehörighet. Inom vissa av. Detta kriterium kallas också högskolebehörighet. Alla högskoleförberedande gymnasieprogram ger grundläggande (och viss särskild) behörighet till högskolestudier. På yrkesprogram har eleven rätt till att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier

Välkommen till musikgymnasiet! | Rytmus i Örebro

Nu föreslår regeringen att yrkesprogrammen återigen ska ge grundläggande högskolebehörighet. 2011 genomdrev den dåvarande Alliansregeringen en gymnasiereform som bland annat innebar att yrkesförberedande program inte längre automatiskt gav allmän högskolebehörighet. Kritikerna varnade för minskad social rörlighet och cementerade. Inlägg om allmän högskolebehörighet skrivna av pontusbackstrom. Den som följer den skolpolitiska debatten vet att en av de största frågorna i samband med GY2011-reformen handlade om att förändringen av yrkesprogrammen skulle innebära att dessa per automatik inte längre gav allmän högskolebehörighet Ingår det högskolebehörighet i GLA? Eleven får samma yrkesexamen efter de tre åren som i de traditionella skolförlagda yrkesprogrammen. Eleven har alltid möjlighet att välja till kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet. Hur stor är chansen att få jobb direkt efter gymnasiet Högskolebehörighet kvittar ju ifall man inte tänker läsa vidare men att inte ha klarat gymnasiet utan att bara få ett bevis på de kurser man klarat känns ganska ovärt. Ingen aning om vad du pluggar men om du går teknik eller liknande så vet jag inte riktigt vad man kan jobba med men en vet en polare som hoppade av gymnasiet och började som lärling, det kan ju vara ett alternativ hÖgskolebehÖrighet pÅ ee: it & nÄtverk Hos oss kan du läsa in behörigheten i de individuella valen, utan att behöva läsa utökat program. Det innebär att du både blir behörig till högskolan, och kan börja jobba direkt efter studenten Yrkesexamen och högskolebehörighet. Denna utbildning ger dig en Yrkesexamen. Om du vill fortsätta studera på högskolan efter gymnasiet har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet. För att få grundläggande behörighet måste du ha godkänt betyg i Svenska 2 och Engelska 6