Home

Fenomenologi i praktiken

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett

10 anledningar till varför vi som säljare och företagare inte kommer till avslut i alla våra säljsamtal PD

praktiken beskrivs inte, däremot rapporteras vilka möjligheter förskolan ges, utifrån detta kvalitetsarbete, att forma sin verksamhet så att det möjliggör ett livslångt lärande för barnen, vilket är ett av förskolans strävansmål (Lpfö98/10). Fenomenologi. Fenomenologi i praktiken fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. av Helena Dahlberg Sidsel Ellingsen Bente Martinsen Susanne Rosberg (Bok) 2019, Svenska, För vuxna Ämne: Philosophy, Fenomenologi, Vetenskapsteori, Upphov: Helena Dahlberg, Sidsel Ellingsen, Bente Martinsen, Susanne Rosberg (red.) Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv . Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Hylla: D Fenomenologi; Titel: Fenomenologi i praktiken : fenomenologi sk forskning i ett skandinaviskt perspektiv ; Förlag, etc. Liber, Stockholm. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv . Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Hylla: 142.7; Titel och upphov : Fenomenologi i praktiken : fenomenologi sk forskning i ett skandinaviskt perspektiv ; Utgivning, distribution etc..

 1. 2019, Häftad. Köp boken Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv hos oss
 2. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv . Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Hylla: D Fenomenologi; Titel: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv ; Förlag, etc. Liber, Stockholm.
 3. Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologi ska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund. Boken består av två delar - Praktisk fenomenologi och Fenomenologi sk praktik

Pris för medlemmar: 348 kr. BLI MEDLEM NUFenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologiska.. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv av Bente Martinsen , Susanne Rosberg häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789147113453. Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv av Bente Martinsen Köp boken hos oss för 380 kr | Bestories Bokhandel - Billigt Snabbt Enkelt. Klarn Fenomenologi i arkitektur kan förstås som ett diskursivt och realistiskt försök att förstå och förkroppsligar fenomenos filosofiska insikter. Enligt Dan Zahavi : . Fenomenologi delar övertygelsen om att den kritiska inställningen till filosofin kräver att man går bort från en rak metafysisk eller empirisk undersökning av objekt till en undersökning av själva ramen för.

Pris: 264 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Samtalskonst i vården : samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund av Jennifer Bullington på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Legimus.se är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Här kan du låna och beställa talböcker, böcker på punktskrift med mera. Du kan ladda ner böcker direkt från Legimus. Du kan få information om vad vi erbjuder och ta del av våra boktips Fenomenologi och hermeneutik liknar med andra ord varandra, men det är två olika saker. Hermeneutik är en kvalitativ metod (för tolkning av kvalitativa data), men fenomenologi är en vetenskaplig skolbildning och det går att studera UPPLEVELSER av världen både kvalitativt och kvantitativt Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv . Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Titel: Fenomenologi i praktiken : fenomenologi sk forskning i ett skandinaviskt perspektiv ; Utgivning: Stockholm : Liber, 2019 ; Upplaga : Första upplagan.

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologiska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund Fenomenologi: det betecknar en vetenskap, ett sammanhang av vetenskapliga discipliner; fenomenologi betecknar emellertid samtidigt och framförallt en. Kjøp Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv fra Tanum Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologiska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund Fenomenologi i praktiken: Mot en metod för ett subjektivt tillvägagångssätt i European Journal of Archaeology Vol. 9, 31-71. Tilley, Christopher. 1994. En fenomenologi av landskapet: platser, stigar och monument. Oxford: Berg. Tilley, Christopher. 1996. Rocks Rocks: Landscape and Topography on Bodmin Moor in World Archaeology # 28, 161-176 4.1 Fenomenologi (2002) menar att i den pedagogiska praktiken i Reggio Emilia ses barnen som rika barn och att alla barn är intelligentaDetta kan beskrivas . som ett socialkonstruktionistiskt synsätt, baserat på begreppen konstruktion, medkonstruktio Fenomenologi i arkitektur kan förstås som ett diskursivt och realistiskt försök att förstå och förkroppsligar fenomenos filosofiska insikter. Enligt Dan Zahavi:. Fenomenologi delar övertygelsen om att den kritiska inställningen till filosofin kräver att man går bort från en rak metafysisk eller empirisk undersökning av objekt, till en undersökning av själva ramen för.

Martinsen Bente - Fenomenologi I Praktiken

Liber AB - Genom att förädla idéer, forskning och kunskap

Fenomenologi i praktiken: fenomenologisk forskning i ett

 1. Fenomenologi i praktiken fenomenologisk forskni (Bok) 2019, Svenska, För vuxna. Existentialismen är en humanism. av Jean-Paul Sartre (Bok) 2002, Svenska, För vuxna. Författaren vill här ge en kortfattad och lättfattlig redogörelse för existentialismens grundläggande tankegångar
 2. Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just
 3. Details for: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv / Normal view MARC view ISBD view. Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv
Boken "Medical Hermeneutics and Health Phenomenology" gavs ut

LIBRIS - Fenomenologi i praktike

en forskare ställde öppna frågor i intervju - flera patienter pratade om en faktor som nu undersöks i uppföljande studie. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. häftad, 2019. f rutfattade sikter f r att kunna g till sakerna sj lva 2020. Howard, P., Saevi, T., Foran, A. & Biesta, G. (2020). (Eds.). Phe nomenology and Educational Theory in Conversation. Back to Education Itself.Routledge. Sævi.

Fenomenologi Livsvärldshermeneutik -Förförståelse Vår förståelsehorisont Vår kulturs historicitet Vår egen verkningshistoria stor del av antiken var filosofi i praktiken den enda vetenskapliga grenen. Under medeltiden skedde inte några större revolutionerande förändringar i vetenskapligt tänkande Variationsteorin i praktiken Anna Wernberg, Högskolan Kristianstad Abstract Under sin tid på lärarutbildningen, och även som verksam lärare, läser och disku- terar studenter och lärare olika teorier om lärande. Samtalen resulterar inte alltid i att teorierna genomsyrar lärarens praxis, även om det i många fall varit syftet Fenomenologi i praktiken. Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. Stockholm: Liber. (Sidorna 208-241). (Finns i Athena) Kempe, A-L, (2020). Några metateoretiska utgångspunkter vid kritisk läsning av artiklar och avhandlingar i education. Institutionen för pedagogik och didaktik. Kompendium i Ahtena (ca 15 sid.

Fenomenologi i praktiken fenomenologisk forskning i ett

 1. Helena Dahlberg är Fil. Dr. i idéhistoria, och forskare inom GPCC. Hon är också Feldenkraispedagog, yogainstruktör och dansare. Forskning Helenas forskning berör den levda kroppen i hälsa, sjukdom och vård. Hon utforskar gärna gränslandet mellan kroppslig erfarenhet och vetenskaplig kunskap. Hennes forskning rör sig inom huvudsakligen tre områden: fenomenologisk filosofi.
 2. Helena Dahlberg, Karin Dahlberg Fenomenologi i praktiken. fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv / Helena Dahlberg, Sidsel Ellingsen, Bente Martinsen, Susanne Rosberg (red.) - 2019-01- ; Bokförlaget Thales drivs av Stiftelsen Bokförlaget Thales som bildades 1985 för ändamålet att utan vinstsyfte utge filosofisk litteratu
 3. Husserl, E. (2004). Ideer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales. (§ 27-32). (10 s.). Merleau-Ponty, M. (2004)

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. Stockholm, Liber. 269-283. Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt) Hörberg, U. (2020). The meaning of using caring science theory and concepts in the field of care Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv . Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Hylla: D; Titel och upphov : Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv ; Utgivning, distribution etc. Liber. Diskussion i relation till tidigare forskning. I sökandet av tidigare forskning uppdagades det att de flesta studier fokuserar på medicinska aspekter utifrån ett instrumentellt och manualbaserat arbete och inte på individen som subjekt Jag har min bakgrund i gymnasieskolan och har undervisat både på ungdomsgymnasiet och inom vuxenutbildning. Jag disputerade 2015 och är anställd som universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Forskningsintressen Mitt övergripande forskningsintresse handlar om hur bedömning och betygsättning kan förstås i olika sammanhang i den pedagogiska praktiken

GIH biblioteket : Fenomenologi i praktiken

säger: en inriktning av den vetenskapliga praktiken mot det komplexa, tidsförankrade, instabila och tvivlet på att nå säker kunskap innebär naturligtvis inte att behov av vare sig samhällsvetenskap eller -planering om tillitens fenomenologi i Tillitens ansikten (2001 praktiken. Till exempel kan aktionsforskning, fenomenologi och autoetnografi vara näraliggande metoder i konstnärlig forskning eftersom både forskarens, projektets och praxisfältets utveckling är viktiga för forskningsprojektets som helhet. Metodanvändningen i konstnärliga forskningsprojek 2 (5) För godkänt betyg ska doktoranden visa - fördjupade kunskaper om vad som karaktäriserar förståelsefördjupande forskning och interventionsforskning när det gäller kunskapsintresse, forskningsdesign och genomförande Framtida forskning behöver undersöka hur den pedagogiska, didaktiska och specialpedagogiska praktiken i högre utsträckning motsvarar teorin (skollag, allmänna råd, m.m).Forskning för klassrummet (Skolverket, 2013) visar till exempel att lärare behöver få fler verktyg. Därför behöver framtida forskning undersöka lärares upplevelse av undervisnin Jakten på en narrativ metod: 1. Elinor Ochs' berättardimensioner. Det är en sak att ägna sig åt filosofi, en annan att med sina filosofiska utgångspunkter (som i mitt fall naturligtvis är fenomenologi i Husserls efterföljd) bedriva forskning — eller med andra ord, att låta alla sina meta-teoretiska spetsfundigheter förvandlas till.

Fackbiblioteket : Fenomenologi i praktiken

Barns delaktighet i barnavårdsutredningar : En studie av implementeringen av BBIC i Enköpings kommun. January 2009. Authors: Camilla Friberg. Camilla Friberg. This person is not on ResearchGate. Böcker på nätet. Shopello har Sveriges mest kompletta utbud av allt inom läsning. Fynda det senaste inom böcker, spännande deckare, roliga komedier och intressanta biografier. Du hittar även ljudböcker. Hos Shopello finns något för alla, veckans kap är bara några klick iväg

Samhällsförändring, inkludering och hälsa. Vår forskning inom det här området handlar om hur samhälleliga förändringar skapar förutsättningar för människors lärande och utveckling i olika avseenden. Forskningen bidrar till ökad förståelse av hur sociala och kulturella föreställningar om hälsa och ohälsa formas i samhället. NYA BÖCKER PÅ . SJUKHUSBIBLIOTEKEN . Juli-augusti 2019 . Sök, reservera och låna om i vår . webbkatalog. Biblioteket i Gävle Biblioteket i 026 -15 49 8 'Fenomenologi i praktiken,' in Star rin & Svensson (Ed). Kvalit ativ metod och vetenskapsteori , 105. 14 According to Da Silva, there is a differ ence between a 'concrete phenomenology of.

Del av recension i BTJ-häftet nr 22, 2017. Lektör Marianne Ericson. Den här boken, Teori som praktik i fritidshemmet, är en antologi där sju forskare och författare ger sina olika perspektiv på en fiktiv berättelse av en dag på ett fritidshem.Forskarna har valt olika situationer att analysera och förklara med hjälp av varierande teorier, t.ex. fenomenologi, socialkonstruktionism och. 218 kr Bokbörsen: Varför FoU? : hur dagens internationalla företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhet : Hur dagens internationalla företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhe

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv Upplaga 1 av Bente Martinsen, Susanne Rosberg Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologiska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund Giddens, fenomenologi & strukturalism, sammanfattning giddens, fenomenologi strukturalism fenomenologi läran om fenomen något som framträder hela tiden, för mig. Struktureringsteori i praktiken. Giddens har bevis kritiserad pga struktureringsteorin har varit svårt att tillämpa i empirisk forskning

Med bibl SkaS : Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv by Bente Martinsen, 9789147113453, available at Book Depository with free delivery worldwide Inlämningsuppgift 1- Fenomenologi och interaktionsim. För att kunna identifiera och beskriva den fenomenologiska teorin så krävs det att man redan från början förstår innebörden av fenomenologi som både teorin men även som ett begrepp Hermeneutik, fenomenologi, textbearbetning och grounded theory förekommer inom den kvalitativa eller kvantitativa studien? Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken. Från det konkreta till det abstrakta. Ex: jag ser en svan. Jag ser en till svan

Martinsen, Bente Fenomenologi i praktiken Köp din bok

det fungerar i praktiken i Jönköpings Kommun. Catharina Frendin . 2 Förord Det har varit en lång resa från noll till de antal sidor som i dag är och erfarenhet leder till en tolkningsprocess.3Denna form av hermeneutisk fenomenologi finns i åtanke genom detta arbete eftersom informanterna i undersökning alla har erfarenheter som. att den allmänna inställningen i samhället inte alltid visar sig i praktiken och att assimilationspolitiken alltid har haft och har en starkare framtoning än pluralismen. Håkansson beskriver däremot att när den så kallade hemspråksreformen trädde i kraft 1977 formulerade Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv 2019, Liber. Faglig foredrag (36) The impact of Hope & Meaning in palliative care 2019. Introduksjon av antologien: Fenomenologi i praktiken - Fenomenologisk forskning i et skandinavisk perspekti Till exempel om vi har en börsnoterade befolkning på 6000 medlemmar och vill uppmärksamma ett urval av 2000, väljer vi varje 30 (6000 dividerat med 200) person från listan. I praktiken skulle vi slumpmässigt välja ett nummer mellan 1 och 30 att agera som vår utgångspunkt

9789147113453 Adlibri

En skola för Alice del 2: En beskrivande longitudinell observationsstudie om inkludering i praktiken Sjödin, Sara University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences Etisk fenomenologi och Den andra mellan studieobjekt och den studerade praktiken (Erixon, 2005, Reimers, 2014). Interaktionen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet är central. Pedagogiskt arbete har, enligt Orlenius & Strömberg (2014), för avsikt att utveckla kunskap om. Fenomenologi sysselsätter sig med att förstå hur det subjektiva kan bli en objektiv granskning utifrån våra medvetna sinneserfarenheter av fenomen och hur den enskildes livsvärld blir utifrån det. Det kan handla om allt från kognitiva processer, perception, minnet, fantasiförmåga, känslor eller vad förkroppsligande innebär som meningsfull sanning och medvetna fenomen

implementeras i praktiken. Det saknas även standardiserade och överenskomna parametrar för att arbeta efter PCV, en tydligt formulerad definition skulle förbättra kvaliteten på omvårdnad för äldre personer (AGS, 2016; Santana et al., 2018; Sharma et al., 2015). Det skulle ocks Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv by Rosberg Susanne · Sewn Spine Book (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). In svensk. Released in Sweden, Jun 20, 2019. Weighs 588 g. 345 pages. Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning. Jag har ett mycket pressat schema där jag - i ett Gantt-diagram (googla det om du inte vet vad det är) - lagt in hur mycket tid jag kan ägna på respektive kapitel, i praktiken 2-3 arbetsdagar per kapitel praktiken är det oanvändbart. För att det ska bli giltigt måste vi anta det vi inte kan veta något om, nämligen att framtiden blir likadan som det förflut-na. Spekulationer om framtiden, som vi inte kan ha bestämd kunskap om, står på spel när vi föreställer oss konsekvenser av övertygelser och handling Beröring sätter människors sinnen i rörelse — på både gott och ont. I sin avhandling visar sjuksköterskan Lise-Lotte Ozolins att en god beröring kan förstärka patientens upplevelse av hälsa. Men en beröring där vårdaren inte känner var patienten befinner sig kan bli ett hinder för den vårdande relationen

Köp boken Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk

Teoretisk sett, bygger min forskning på bland annat fenomenologi, Deleuze-baserade tankegångar, feministisk och post-kolonial teori. Jag är särskilt intresserat av de historiska, av en fördjupat förståelse av de historiska och sociala aspekterna av scenkonst och vilken roll de spelar i praktiken i dag Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 10 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan Larsson fLinkoping 2011-09-01 Upphovsratt Denna text har utgivits av Studentlitteratur under perioden 1986 - 2010. Fr

Andens fenomenologi (tyska: Phänomenologie des Geistes) är Georg Wilhelm Friedrich Hegels mest diskuterade filosofiska verk; dess tyska titel kan översättas till antingen The Phenomenology of Spirit eller The Phenomenology of Mind.Hegel beskrev verket, som publicerades 1807, som en redogörelse för att komma till kunskap. Detta förklaras genom en nödvändig självuppkomst och. Fenomenologi - infovoice . Uppsatser om TOLKANDE FENOMENOLOGISK ANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser. En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever upplever könskategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa Albin Hedström & Olle Lundqvi

Fenomenologi (arkitektur) - Phenomenology (architecture

Samtalskonst i vården : samtalsträning för sjuksköterskor

 1. Angel, Sanne (2019). Adgangen til den andens livsverden, I: Helena Dahlberg; Sidsel Ellingsen; Bente Martinsen & Susanne Rosberg (red.), Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber. ISBN 978-91-47-11345-3. Kapittel 3. s 73 - 8
 2. Start studying Inför Tenta inom Sociologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. att deras öde som självständiga nationer i praktiken redan var beseglat. Det dröjde inte heller länge förrän sovjetiska trupper samlades utanför Estlands gränser och en blockad av hamnarna inleddes. I det hot-fulla läget följde en sovjetisk begäran om tillstånd att etablera militära baser på estländskt territorium
 4. Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken: 7,5 hp: Avancerad nivå DM2573: Hållbarhet och medieteknik: 7,5 hp: Avancerad nivå FDM3506: ICT och Hållbarhet: 7,5 hp: Forskarnivå DM1902: Individuell kurs i medieteknik: 3,0 hp: Grundnivå DM290
 5. Locus 2009 Nr 3-4. I Locus jubileumsnummer uppmärksammas barnperspektivets betydelse. Men i numret diskuteras också nya vägar för barn- och ungdomsforskningen bortom barnperspektivet. Teman som tas upp är barns rättigheter, individens omognad, barns kroppslighet och rörelse och ungas identitetsarbete genom musik
 6. Behaviourism i LGY 11. Sid 6: Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes - och samhällslivet. Det ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Behaviouristisk tolkning: Utbildning lönar sig. Större chans på arbetsmarknaden och rikare socialt liv
 7. i praktiken har utförts. En kort analys har även gjorts av religionsundervisningens styrdokument. Som bakgrund har denna studie gått igenom Kurdistans undervisning från att vara en fenomenologi, en etnografisk metod har använts till observationer, och även analys av Irakiska

Gränsdragningen återfinns emellertid inte bara i historien; genom att genomföra djupintervjuer visar jag hur denna kausala dikotomi fortfarande är verksam i den samtida psykiatriska praktiken. Å ena sidan redogjorde mina informanter för sitt missnöje med kriterierna för diagnosen depression (exempelvis att de är opersonliga eller otydliga), medan de, å andra sidan, vidkände att. I den här boken presenterar Paul Tenngart dessa teorier på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Från 1800-talets författarcentrerade syn på litteraturen, via rysk formalism, nykritik, strukturalism, dekonstruktion, hermeneutik och fenomenologi, marxism, genusteori, postkolonialism och ekokritik, sträcker sig boken till den senaste tidens utveckling av en kognitionsteoretisk. 4.2 Fenomenologi, skolvardag och livsvärld 21 4.3 Maurice Merleau-Ponty 21 4.4 Yoga, förhållningssätt och etiska riktlinjer 22 4.5 Paralleller mellan yoga och Merleau-Pontys teorier 24 4.6 Analysredskap och modell 25 5 METOD hur den ska utföras i praktiken Säljö, Roger (2000) Lärande i Praktiken, Norstedts Akademiska Förlag. Tidningar/ artiklar. Barr, Karen Bringing Visions to Life, i Dance International - Classical and contemporary dance in Canada and abroad, Pub: Vancouver Ballet Society, Vol. 39, Nr. 3 Augusti 2011, sid 17-1 Abstract. Syftet med studien var att studera vad som konstituerar dominans och underkastelse i sexuell praktik som ett psykologiskt fenomen. En gemensam term för dominans och underkastelse utgör Bondage Dominance Submission Sadomasochism, BDSM Praktiken dominans och underkastelse rymmer frågor om driftperspektiv, objektrelationsteori, kroppens fenomenologi, symbolisering, genus och frågan.